ทักษะและเทคนิคการขายแบบนักขายที่ปรึกษา

ทักษะและเทคนิคการขายแบบนักขายที่ปรึกษา
Technical and Skills for Excellence sales consultant..หลักสูตรฝึกทักษะการขายนี้จะพัฒนาทักษะและความเชื่อมั่นของผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อให้สามารถขายให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และพัฒนาความสัมพันธ์ที่มีกับลูกค้าในระยะยาว การฝึกอบรมมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีเครื่องมือและเทคนิคการขายที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำแนวทางการปรึกษาและการแก้ปัญหามาใช้ในการขายได้อย่างมั่นใจ
การฝึกอบรมในหลักสูตรนี้สามารถสร้างเสริมคุณสมบัติ สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการขายแบบให้คำปรึกษาและเสริมความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว เหมาะกับการขาย และการบริการในรูปแบบการขายธุรกิจสู่ธุรกิจ (B2B)รวมถึงงานขายที่สินค้าเป็นสินค้าอุปโภค และบริโภค หรือบริการที่มีมูลค่าสูง
กลุ่มเป้าหมาย
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกอบรมทักษะการขายระดับกลาง ที่ต้องใช้ในการทำงานด้านการขาย หรือต้องการพัฒนาเพื่อเสริมการปฎิบัติงานซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายบางส่วนวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 เรียนรู้แนวทางการขายให้คำปรึกษาและรูปแบบการขายที่เหมาะสมกับธุรกิจและลูกค้า
 ขั้นตอนการขายที่เป็นแนวทางในการสนทนาและการขายแบบมาตรฐาน
 ฝึกการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมการขาย / การติดต่อกับลูกค้า
 เรียนรู้การสร้างความประทับใจและการเปิดการขายอย่างมืออาชีพ
 เรียนรู้กระบวนการและเกณฑ์การตัดสินใจซื้อและการตัดสินใจ
 เพิ่มทักษะในการจัดการกับคำถามและการคัดค้าน
 ดำเนินการขายโดยการตกลงขั้นตอนถัดไปและการปิดอย่างเหมาะสม

หัวข้อการอบรม
 การขายให้คำปรึกษา
 การจัดเตรียมการขาย
 การเปิดการขาย / การประชุมการขาย
 ทักษะการฟัง
 ทักษะการตั้งคำถาม
 การทำความเข้าใจและระบุความต้องการและโอกาส
 การเรียนรู้การทบทวนและข้อเสนอแนะ
 การรับรู้กระบวนการซื้อ
 วางขายให้คำปรึกษาในการปฏิบัติ
 การจัดการเรื่องการคัดค้านและข้อกังวล
 การประชุมครั้งแรก – รวมถึงการคัดค้าน
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
ผู้บริหารงานขาย / Key Account / B2B Sales Executive / Account Executive / Marketing / Trade MKT ระดับผู้ปฏิบัติงาน / ผู้บริหารระดับกลาง / ผู้จัดการฝ่าย พนักงานขาย / พนง.คอลเซ็นเตอร์ / พนง.ต้อนรับ
วิทยากร
ดร. กฤษดา นุรักษ์เข ( Dr. Kritsada Nurakkhe )

การศึกษา
•ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.)นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า
•เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (M. Econ)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•นิติศาสตร์บัณฑิต (LL.B.)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•วิทยาศาสตร์บัณฑิต(B.Sc.)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•Mini Master of Creative Digital Marketingจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•HR Development Certificate จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน
•กรรมการผู้จัดการ :Executive Capability Development Center
( EXCAD Center Co.Ltd.)
•ทนายความ สำนักงาน กฤษดา ทนายความ
•วิทยากรเกี่ยวกับหัวข้อModern Trade & Traditional Trade Management ,Presentation Skill , Sales Negotiation, Sales Leadership , Trade Marketing . Development and Marketing
•ที่ปรึกษาOutsized Co.Ltd. ( Singapore)
•ที่ปรึกษาGuide Point Global Advisors ( Singapore)

ประสบการณ์ทำงานในอดีตมากกว่า 26ปีในกลุ่มงานการขายและการตลาด
• Asst. Sales Directorบจก.บริดสโตนเซลล์ (ประเทศไทย)
• Deputy General Manager ( Pocky , Prezt , Pejoy , Alfie, onBrand )บจก.ไทยกูลิโกะ
• Vice President : Marketing & Trade Marketing (Imperial Brand )บจก.เคซีจี คอร์ปอร์เรชั่น
• Group Key Account Manager : Modern Trade Channel (Anlene & Anmum Milk)บจก. ฟอนเทียร่าแบรนด์(ประเทศไทย)
• Sales Managerบจก. จาโกต้าบราเธอร์เทรดดิ้ง
• Key Account Manager : Modern Trade Channel ( Heineken & Tiger & Cheer Beer)บจก.ไทยเอเชียแปซิฟิคบริวเวอรี่
•นักวิเคราะห์ทางการเงิน ฝ่ายบริหารการเงิน ธ.นครหลวงไทย
•นักวิเคราะห์สินเชื่อ ฝ่ายสินเชื่อ ธ.นครหลวงไทย

ประสบการณ์การบรรยาย / อบรม
•บจก.บริดจสโตนเซลล์(ประเทศไทย)
•บจก.ไทยกูลิโกะ
•บจก. ฟอนเทียร่าแบรนด์ (ประเทศไทย)
•บจก. ไทยเอเชียแปซิฟิคบริวเวอรรี
•วิทยากรและอาจารย์รับเชิญสถาบันการศึกษา
•สถาบันปัญญาภิวัฒน์ และ บริษัทฯในเครือ ซีพี
•บจก.ซีพี เมจิ
•บมจ. สยามแม็คโคร
•มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
•บริษัทผู้กระจายสินค้าชั้นนำ

วันที่อบรม

06/30/2022

ราคา

3745

การติดต่อ

EXCAD Center (Executive Capability Development Center) Tel. 096-069-6327 ( คุณ ศิริภรณ์ )

Email

excadcenter@gmail.com
Key Word
การวางแผน/ พัฒนาช่องทางการขาย/ กลยุทธ์การขาย/ กลยุทธ์การตลาด/ การประเมินผล /กลวิธีเพิ่มยอดขาย / การกระจายสินค้า/ การเจรจาต่อรอง / การพัฒนาบุคคลากร / การสื่อสารเพื่องานบริการและงานขาย / HRD / Modern_Trade / Traditional_Trade / Sales Strategy / Sales Policy / Dr_Kritsada_Nurakkhe / Leader / Performance / KPI / Negotiation / Excel & PIVOT / Sales Development / Channel Development / Category Development / Distributor Development / Communication / Presentation Skill / One Page Summary Technic
Spread the love