ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2

ความสำคัญของการอบรม

การนำเสนอสินค้า ผลงาน หรือแนวความคิดที่มีความน่าเชื่อถือและด้วยทักษะการนำเสนอ หรือ Presentation Skills แบบมืออาชีพ จัดเป็นทักษะที่สำคัญทักษะหนึ่งที่จะสามารถทำให้ท่านประสบความสำเร็จได้ หลักสูตรนี้จึงออกแบบเพื่อให้ท่านพัฒนาสามารถนำความรู้ ความสามารถ และความชำนาญของท่าน โดยผสมผสานเทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ

 

เนื้อหาการเรียนรู้

  • เทคนิคการนำเสนอที่มีประสิทธิผล
  • การวางแผนและกำหนดเป้าหมายการนำเสนอ
  • ออกแบบการนำเสนอแบบมืออาชีพ
  • การเตรียมการและการศึกษาข้อมูลก่อนการนำเสนอ
  • เคล็ดลับการพูดเพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ ด้วย Think & Speak
  • ให้นำเสนอด้วย Think & Speak ทีละคน และให้ Feedback
  • เรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์กับการสื่อสาร
  • เทคนิคการโน้มน้าวจูงใจ (PAJES)
  • ให้นำเสนอด้วย PAJES ทีละคน และให้ Feedback
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้จัดการ หัวหน้างานฝ่ายต่างๆ รวมถึงฝ่ายขาย การตลาด สื่อสารองค์กร พัฒนาธุรกิจ วางแผนกลยุทธ์

Spread the love