เลือกติวเตอร์ที่สนใจ

แล้วติดต่อเรา เราจะจัดคิวติวเตอร์ไปสอนถึงบ้านท่าน หรือตามสถานที่ต่างๆ

John Doe

John Doe

คอร์สสำหรับนักเรียน ม. 1 – ม.3
อัตราค่าเรียน ชั่วโมงละ 300 บาท
เตรียมสอบเข้าเตรียมฯ หรือติวเพิ่มเกรด ให้มีความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น
คอร์สสำหรับนักเรียน ม. 4 –  ม. 6 
อัตราค่าเรียน ชั่วโมงละ 300 บาท
 
การสอนจะเป็นการเริ่มต้นปูพื้นฐานให้เข้าใจ ตั้งแต่เริ่มแรก ครอบคลุมทุกด้าน จนถึงการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำข้อสอบในห้องเรียน เพื่อเพิ่มเกรด และในการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง 
                                                  
คอร์สสำหรับนักเรียน  ม. 6 ติวสอบเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย
อัตราค่าเรียน ชั่วโมงละ 300-350 บาท
การสอนจะเป็นการเริ่มต้นปูพื้นฐานให้เข้าใจ ตั้งแต่เริ่มแรก ตะลุยโจทย์ จนถึงการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฯลฯ    
Spread the love