จิตสำนึกรักองค์กร&สร้างแรงจูงใจการทำงาน


หลักการเเละเหตุผล

ปัจจุบันผู้บริหารส่วนใหญ่ต้องการที่จะให้พนักงาน มีความผูกพันธ์กับองค์กรมากขึ้้น เนื่องจากการปฎิบัติตัวเองของพนักงานไม่ค่อยมีความรักต่อองค์กร ไม่มองว่าองค์กรเป็นเสมือนบ้านของตัวเองเหมือนในอดีต ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างเช่น การมีทัศนคติเชิงลบต่อองค์กร การมองเห็นเเต่ข้อเสียขององค์กรเพียงด้านเดียว เป็นต้น

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

 • ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้และเข้าใจในกระบวนทำงานแบบ เชิงบวก
 • มนุษย์สัมพันธ์กับการทำงานเป็นทีม
 • กฎทองของมนุษย์สัมพันธ์กับความสุขในการทำงาน

หัวข้อในการอบรม

 • การทำงานที่มีความสุขเป็นอย่างไร
 • เข้าใจตนเอง เข้าใจเพื่อนร่วมงาน เข้าใจหัวหน้า-ลูกน้อง
 • เข้าใจองค์กร
 • องค์กรสำคัญอย่างไรต่อเรา
 • การเป็นพนักงานที่ดีต่อองค์กร
 • อุปสรรคในชีวิตและการทำงาน
 • ปลุุกพลังในการทำงาน
 • สร้าง LIFE BALANCE ให้การทำงานทุกวันมีความสุข
 • แนวคิดการสร้างแรงจูงใจให้การทำงานที่มีความสุข

ราคาพิเศษอย่างยิ่ง เพียงท่านละ 3,500 บาท (ราคาเต็ม 4,500 บาท)

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไป เหลือเพียงท่านละ 3,000 บาท

วิทยากรมืออาชีพ อาจารย์ภาณุพันธ์ รัตนโชติ

วันที่อบรม 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00-16.00น.

สถานที่อบรม: เดอะคอนเน็คชั่น ติดรถไฟฟ้า MRT ลาดพร้าว

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน


*กรุณาแจ้งว่าดูข้อมูลจาก www.allthaitraining.com

TEL: 092-714-7157

Spread the love