จัด“ร้าน”ให้ได้“1,000,000” ด้วย ศาสตร์ฮวงจุ้ย


ฮวงจุ้ย

 การจัดร้าน ให้ได้ 1,000,000 ด้วยศาสตร์ ฮวงจุ้ย 

ศาสตร์ที่มีอายุมากกว่า 4,000 ปี 

ที่ยังมีผู้นิยมใช้มาบริหารธุรกิจจนถึงปัจจุบัน

 การจัด “ร้าน” ให้ได้ “1,000,000” ด้วยศาสตร์ ฮวงจุ้ย ภาคการบรรยาย(Lecture)&(WorkShop)ภาคปฎิบัติ หากมีผู้แอบอ้างว่า“สามารถจัดฮวงจุ้ยให้รวยได้”จงตระหนักไว้เลยว่าร้อยละ90เชื่อถือไม่ได้เพราะว่าองค์ประกอบของการจัดฮวงจุ้ยแล้วรวยนั้นไม่ใช่ว่าจะมีได้ทุกๆคน ทั้งนี้มีกฎข้อบังคับเรื่องของรูป ดวงบุคคล ลักษณะชัยภูมิ ทิศทาง องศา ฤกษ์ยามและกฎข้อบังคับอีกเป็นจำนวนมากอีกทั้งผู้ที่จะกระทำการจัดฮวงจุ้ย ดังกล่าวได้ต้องเป็นผู้เข้าใจในระบบวิชาอย่างลึกซึ้งและแตกฉาน ฉะนั้นคำอ้างที่ว่า“จัดฮวงจุ้ยแล้วรวย”ก็เพียงแค่ผลทางการตลาด เพื่อที่จะหลอกล่อผู้สนใจที่มีความโลภหลงเชื่อเท่านั้น แต่ในท้ายที่สุดก็ไม่ได้เกิดผลตามที่กล่าวอ้างเลย 

ฮวงจุ้ย

  หากจะถามว่า “ทำอย่างไรจึงจะจัดฮวงจุ้ย ให้ได้ผลดังที่ถามมา” ตอบว่า หากแม้นพิจารณาจากรูปดวงแล้วเห็นว่าบุคคลผู้นั้นพอที่จะสามารถสร้างฐานะ การจัดฮวงจุ้ยก็มีส่วนส่งเสริมให้มีความร่ำรวยขึ้นมาได้จะเริ่มตั้งแต่การเลือกทำเลการหาองศาและทิศทางที่สัมพันธ์กับรูปดวงบุคคล ในการวาง ฮวงจุ้ยบ้านใหม่ทั้งหลัง คือ มีการวางตั้งแต่เริ่มสร้างทุกตำแหน่งจะวางด้วยฮวงจุ้ยทั้งหมด จากนั้นซินแซจะทำนายผลในการวางฮวงจุ้ยว่าจะเกิดผลดีเมื่อใด? หรือ ได้รับผลจากการจัดฮวงจุ้ย เมื่อใด?  การแก้ไขฮวงจุ้ยบ้านให้ได้รับความร่ำรวย จึงเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเพราะต้องอาศัยองค์ประกอบจำนวนมากดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเอง

        สรุปคือ ฮวงจุ้ยดี+ดวงดี = รุ่งโรจน์  ฮวงจุ้ยดี+ดวงตก = ค้ำพยุง  ฮวงจุ้ยไม่ดี+ดวงไม่ดี = ม้วยมรณา

หลักการที่สำคัญ ผู้ที่คิดจะใช้ศาสตร์ฮวงจุ้ยให้ประสบผลสำเร็จนั้น ผู้ที่ใช้จะต้องรู้จักพื้นดวงของตนเองเป็นสำคัญเพราะแต่ละคนแต่ละธุรกิจยอมเหตุที่ต่างกันไป วัน เวลา เป็นปัจจัยสำคัญที่แปลผัน หากต้องการที่จะใช้ศาสตร์ฮวงจุ้ยก็ควรดู ฤกษ์-ยาม ให้สอดคล้องตามหลักการใช้ให้ถูกต้องและสอดคล้องตามกันด้วย…

ฮวงจุ้ย

วัตถุประสงค์

/*/เพื่อทราบถึง ฮวงจุ้ย คืออะไร ศาสตร์ของฮวงจุ้ย มีที่มาอย่างไร มีประโยชน์อย่างไร

/*/เข้าใจถึงวิธีการบริหารแบบศาสตร์ฮวงจุ้ยในเชิงวิทยาศาสตร์

/*/เพื่อทราบถึงธาตุ ดวงบุคคล ลักษณะชัยภูมิ ทิศทาง องศา ฤกษ์ยาม มีความสำคัญอย่างไรกับศาสตร์ฮวงจุ้ย

/*/ความสมดุล บ่งบอกอะไรได้ กับซาสตร์ฮวงจุ้ย

/*/เพราะอะไรถึงนิยมใช้เป็นหลักในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้อีกรูปแบบหนึ่งที่มีอายุยาวนานมากกว่า 4,000ปี

ฮวงจุ้ย

สิ่งที่จะได้รับ

/*/ตารางพื้นดวงของนักศึกษา

/*/แนวทางการจัดตำแหน่งทิศทางบ้าน ร้าน ที่ทำงานได้ถูกต้องตามหลักสูตรฮวงจุ้ย

/*/ได้คำปรึกษาและแนะนำแบบเจาะลึกกับอาจารย์

ฮวงจุ้ย

หัวบรรยาย

วันที่1

เช้า  08.30–12.00น. ที่มา/หลักการใช้วิชา ฮวงจุ้ย

บ่าย 13.00–16.00น. วิธีการอ่านรูปดวงบุคคล ลักษณะชัยภูมิ ทิศทาง องศา ฤกษ์ยาม

ฮวงจุ้ย

วันที่2

เช้า 08.30–12.00น. การเลือกทำเล การหาองศาและทิศทางที่สัมพันธ์กับรูปดวงบุคคลในการวางฮวงจุ้ย

บ่าย 13.00–16.00น. การวิเคราะห์ รูปดวงบุคคล ลักษณะชัยภูมิ ทิศทาง องศา ฤกษ์ยาม

ฮวงจุ้ย

อาจารย์ สมศักดิ์ อัตถโกโศล
ผู้ศึกษาค้นคว้ามามากกว่า 30ปี

 รับจำกัดไม่เกิน 30ท่าน ทุก Class

อบรมเฉพาะ วันเสาร์และวันอาทิตย์ 

เวลา 08.30น.-16.30น. 

ระยะเวลาอบรม 2วัน

ค่าลงทะเบียน 5,600บาท

 

เริ่มเสาร์วันที่  21 เมษายน 2561

ถึงอาทิตย์วันที่  22 เมษายน 2561

 

*-*มีการบ้านก่อนเข้าเรียน  กรุณา ส่งชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปี และเวลาเกิด พร้อมกับ แผนที่วัดองศาบ้านหรือที่ทำงาน ของท่านมาก่อนเข้าอบรม*-*

 

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ การเริ่มต้นธุรกิจเป็นของตัวเอง เพียงรอแค่อาศัยจังหวะกับเวลาที่เหมาะสม

-.มนุษย์เงินเดือนที่เบื่องาน

-.ผู้สนใจสร้างธุรกิจด้วยเงินลงทุนไม่มาก

-.ผู้สนใจสร้างธุรกิจของตนเอง

-.เจ้าของกิจการที่เริ่มธุรกิจ

-นักธุรกิจที่มองหาช่องทางใหม่ๆ

-.ผู้ที่ต้องการต่อยอดธุรกิจครอบครัว

-.ต้องการสร้างธุรกิจได้อย่างมั่นคง

ฮวงจุ้ย

Spread the love