คอร์สเรียนคอมพิวเตอร์ สำหรับเด็ก – สนุก ได้ความรู้ เก่งรอบด้าน

CLEVERKIDS ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก
——————————————————————-
เรียนคอมพิวเตอร์ที่ CLEVERKIDS สนุก ได้ความรู้ เก่งรอบด้าน
การเรียนการสอนสนุกสนานผ่าน Theme เรื่อง
เน้นด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เสริมสร้างความรู้ ความคิดและพัฒนาด้านต่างๆ
กลุ่มเรียนขนาดเล็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง
——————————————————————-
ระบบการเรียนการสอนของ CLEVERKIDS
– มีวัตถุประสงค์การเรียนที่ชัดเจน
– พิมพ์ผลงานเพื่อทราบพัฒนาการเด็ก
– เมื่อจบหลักสูตรจัดทำ Portfoilo รวบรวมผลงาน
– มีการประเมินผลตามเกณฑ์
————————————————————————–
จองห้องเรียน โทร: 02-674-0957 , 097 984 4895

วันที่อบรม

12/17/2022

ราคา

3400
Spread the love