คอร์สออนไลน์ พื้นฐานและการออกแบบระบบโซล่าเซลล์02 มี.ค. 2563

คอร์สออนไลน์พื้นฐานและการออกแบบระบบโซล่าเซลล์

คอร์สนี้เป็นคอร์สออนไลน์ หลังจากลงทะเบียนและชำระเงินแล้วสามารถเรียนผ่านคอมได้เลย

สามารถเรียนทบทวนได้ในระยะเวลา 6 เดือน

สนใจสมัครเรียน สามารถลงทะเบียนและแจ้งชำระเงินได้ที่
http://www.richcourseonline.com
(ติดต่อทาง Line เพื่อส่งไฟล์การลงทะเบียนและแจ้งชำระเงิน)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่ประกอบวิชาชีพทางช่างไฟฟ้า ช่างโซล่าเซลล์ หรือผู้ที่สนใจทางด้านโซล่าเซลล์ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงานออกแบบและติดตั้งโซล่าเซลล์ตามความต้องการของลูกค้าได้

หัวข้อการอบรม
1.แนะนำคอร์สพื้นฐานและการออกแบบระบบโซล่าเซลล์
2.แนะนำหัวข้อการอบรมในคอร์ส
3.พื้นฐานไฟฟ้า และการเชื่อมต่อแบบอนุกรมและขนาน (Basic of Electrical)
4.ชนิดของระบบโซล่าเซลล์ (Solar cell system Type)
5.ส่วนประกอบของระบบโซล่าเซลล์ – แผงโซล่าเซลล์ (Solar Panel)
6.ส่วนประกอบของระบบโซล่าเซลล์ – แบตเตอรี่ดีพไซเคิล (Deep Cycle Battery)
7.ส่วนประกอบของระบบโซล่าเซลล์ – เครื่องควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ (Solar Charge Controller)
8.ส่วนประกอบของระบบโซล่าเซลล์ – เครื่องแปลงกระแสไฟ (Inverter)
9.ระบบป้องกันโซล่าเซลล์ (Solar System Protection)
10.อุปกรณ์โครงยึดแผงโซล่าเซลล์ (Solar Mounting and Floating System)
11.การออกแบบและคำนวณระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริด (Off-Grid Solar System Design)
12.การออกแบบและคำนวณระบบโซล่าเซลล์แบบไฮบริดออฟกริด (Hybrid Off-Grid Solar System Design)
13.การออกแบบและคำนวณระบบโซล่าเซลล์แบบออนกริด (On-Grid Solar System Design)
14.ระบบโซล่าเซลล์แบบไฮบริดออฟกริดแรงดันสูง (High Voltage Hybrid Off-Grid Solar System Design)
15.ระบบโซล่าเซลล์สำหรับปั๊มน้ำ (Solar Pump System) และระบบโซล่าเซลล์เพื่อประหยัดไฟแอร์ (Solar Air-Con System)
16.การทดลองวัดค่าทางไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ (Solar Panel LAB)
17.การทดลองต่อระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริดส่วนที่ 1 (Off-Grid Solar System LAB – Part 1)
18.การทดลองต่อระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริดส่วนที่ 2 (Off-Grid Solar System LAB – Part 2)
19.การทดลองต่อระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริดส่วนที่ 3 (Off-Grid Solar System LAB – Part 3)
20.การทดลองเชื่อมต่อตู้ควบคุมและสาธิตการทำงานของระบบโซล่าเซลล์แบบออนกริด (On-Grid Solar System LAB)
21.การทดลองเชื่อมต่อตู้ควบคุมของระบบโซล่าเซลล์แบบไฮบริดออฟกริด (Hybrid Off-Grid Solar System LAB)
22.บทส่งท้ายและแนะนำอุปกรณ์โซล่าเซลล์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
แชมป์
โทร : 095-6453565, 02-9339711
Line : champ720
E-mail : champbiz@hotmail.com
Web : http://www.richcourseonline.com

ราคา : 790

Spread the love