Startup Ready : Pre-Accelerator Batch 3 ในหัวข้อ THE PITCH 
คอร์สการเรียนรู้การสร้างธุรกิจที่สอดคล้องกับ Thailand 4.0 ที่จะทำให้คุณเข้าใจในด้านการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานเพื่อการลงทุน

Detail:
ในหลักสูตร Startup Ready : Pre-Accelerator #3 EP. THE PITCH ในครั้งนี้ นอกจากทุกท่านจะได้เรียนรู้ด้านการสร้างโมเดลธุรกิจแล้ว
เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้ในครั้งนี้จะเป็นแนวทางการ Pitching to investor
หรือการนำเสนอผลงานเพื่อเพิ่มโอกาสและต่อยอดได้จริงกับนักลงทุน
โดย Final Pitch ในครั้งนี้ท่านจะได้พบกับนักลงทุนและผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

 

ท่านที่สนใจสามารถติดต่อมาหาเราได้ที่
www.thestartupready.com
Tel. 098 6536393 , 0922582958 , 0846945658
www.facebook.com/thestartupready

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถ Download โบรชัวร์ได้ที่
www.thestartupready.com

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถ Download ใบสมัครได้ที่
https://startupbangkok.typeform.com/to/G5TOg3

อย่ารอช้ารับจำนวนจำกัดเพียง 60 ท่านเท่านั้น!!!

Spread the love