ขอเชิญสมัครอบรมหลักสูตร นวัตกรรมสื่อดิจิทัลไมโครเลิร์นนิงแบบปฏิสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง

ขอเชิญสมัครอบรมหลักสูตร นวัตกรรมสื่อดิจิทัลไมโครเลิร์นนิงแบบปฏิสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง

– เหมาะสำหรับครู อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ที่ต้องการสร้างสื่ออย่างง่าย ผู้ผลิตสื่อใหม่ นักวิจัย ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 9.00-16.30 น.ผ่าน zoom

– ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/Hbb5fuS7MZxZZDU48

– หนังสือเชิญอบรม
https://drive.google.com/file/d/1vBkzoMO2tpcSCucAULrLJQh_Lv3jo0Eg/view?usp=sharing

– เอกสารแนบโครงการ โปสเตอร์
https://drive.google.com/file/d/16Qd2B_RJ9mKXNuoa6-GKQHvWNA8HSvjI/view?usp=share_link

– ท่านจะสามารถสร้างบทเรียนได้ดังตัวอย่าง https://www.thinglink.com/scene/1405930495086166017

– สมัครวันนี้รับทันทีหนังสือ “การออกแบบบทเรียน e-Learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง” มูลค่า 250 บาท

วันที่อบรม

02/11/2023

ราคา

2000

การติดต่อ

คุณเอ

Email

dr.sayamon2020@gmail.com
Spread the love