ขอเชิญร่วมงานสัมมนา แนวทางกระตุ้นการลงทุนในพื้นที่ภายใต้เศรษฐกิจไทย l หลัง COVID – 1914 ส.ค. 2563

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา แนวทางกระตุ้นการลงทุนในพื้นที่ภายใต้เศรษฐกิจไทย l หลัง COVID – 19

รายละเอียด

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา แนวทางกระตุ้นการลงทุนในพื้นที่ภายใต้เศรษฐกิจไทย l หลัง COVID – 19
พร้อมเสวนากับผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ประกอบการในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทำแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทำแนวทางการดำเนินงานที่มีความสอดคล้องกับจุดเด่นและศักยภาพของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ด่วน !! เข้าฟังฟรี 5 ภูมิภาค
เวลา 9.00 – 13.00 น.

1.จ.ตาก (วันศุกร์ที่ 14 ส.ค.63)
โรงแรมอีโค่ อินน์ แม่สอด จ.ตาก
2.จ.สระแก้ว (วันอังคารที่ 21 ส.ค.63)
ธนาสิริ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ.สระแก้ว
3.จ.มุกดาหาร (วันอังคารที่ 25 ส.ค.63)
โรงแรม พลอย พาเลซ จ.มุกดาหาร
4.จ.เชียงราย (วันพุธที่ 2 ก.ย.63)
โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย
5.จ.สงขลา (วันพุธที่ 9 ก.ย.63)
โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จ.สงขลา

กลุ่มผู้เข้าร่วมโคงการ
บุคคลทั่วไป ผู้ประกอบการ เจ้าของโรงงาน เจ้าของอุตสาหกรรม และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการ
9.00 – 9.30 น. ลงทะเบียน
9.30 – 09.45 น. พิธีเปิด
09.45 – 10.15 น. รับฟังการบรรยาย “แนวทางการปรับตัวของการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)”
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 11.00 น. รับฟังการนำเสนอ “(ร่าง) แผนการตลาด และประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”
11.00 – 11.30 น. กิจกรรมเสวนา “แนวทางการกระตุ้นการลงทุนในพื้นที่ และปรับแผนการตลาด
และประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ”
11.30 – 12.00 น. ช่วง ถาม – ตอบ
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://bit.ly/2CNu6Ex

สอบถามเพิ่มเติม
เจ้าของโครงการ : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษา : สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทร 097-9398878 (คุณพัชรินทร์ และคุณสุพัตรา) l อีเมล sez.tu2020@gmail.com

วันที่อบรม : 14/08/2020

ราคา : 0

การติดต่อ : โทร 097-9398878 (คุณพัชรินทร์ และคุณสุพัตรา)

Email : sez.tu2020@gmail.com

Spread the love