ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้เครื่องจักรแปรรูปที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง

วันอังคาร-พุธ ที่ 30-31 ม.ค.61
ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 จ.พิษณุโลก

Spread the love