การออกแบบงานนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพด้วย Microsoft PowerPoint 201611 ก.ค. 2563

การออกแบบงานนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพด้วย Microsoft PowerPoint 2016

รายละเอียด

การออกแบบงานนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพด้วย Microsoft PowerPoint 2016

เหมาะสำหรับ : ผู้มีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นที่ต้องการศึกษาการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการสร้างงานนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
เนื้อหาการอบรม
วันที่ 1
– หลักการออกแบบงานนำเสนออย่างมืออาชีพ
– การใช้รูปภาพแบบไม่ผิดลิขสิทธิ์ และการตกแต่งภาพ
– ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint
– แนะนำโปรแกรม Microsoft PowerPoint
– การทำงานกับข้อความและ Placeholder
– การเปลี่ยน Layout ของสไลด์
– การจัดการกับสไลด์
– มุมมองในงานนำเสนอ
– การกำหนดขนาดของงานนำเสนอ
– การบันทึกงานนำเสนอในรูปแบบต่างๆ
– การออกแบบสไลด์โดยใช้ Master

วันที่ 2
– การทำงานกับ Smart Art
– การทำงานกับตาราง (Table)
– การทำงานกับแผนภูมิ (Chart)
– การสร้างจุดเชื่อมโยง
– การควบคุมการนำเสนอ
– การตั้งค่าการพิมพ์
– การแปลงงานนำเสนอให้เป็นคลิป
– การใส่ Effects เคลื่อนไหว
– กำหนดเสนอเฉพาะบางสไลด์
– สร้างเอกสารการนำเสนอ
– การใช้คำสั่ง Trigger

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-7218469-70, 089 632 6255 (นุ๊ก)
089 024 4334 (อ้อย), 098 829 6901 (สปอย), 086 598 5598 (พิมพ์), 085 910 7888 (แจ๊คพอต)
093 924 5963 (จิ๊บ), 094 554 3664 (บี) หรือ http://www.facebook.com/trainingdtc

การส่งใบสมัคร ท่านสามารถสมัครได้ทั้งทาง e-mail: training@dtc.ac.th หรือสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่
เพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าค่ะ

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. ภพ.20 (กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท)
4. ใบ Pay- in

การชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียม 9,900 บาท/ท่าน/หลักสูตร
(ได้รับใบประกาศนียบัตร เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์ตามกำหนด)

โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้
1.เช็คสั่งจ่าย “วิทยาลัยดุสิตธานี”
2.โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “วิทยาลัยดุสิตธานี” ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้
-บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9
-บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1
วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/เลขที่ผู้เสียภาษีของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ 0-9940-00174-90-0

***หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาอีเมล์ใบ PAY-IN และ ภพ.20 (กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ E-mail: training@dtc.ac.th

ทางวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านในครั้งนี้

หมายเหตุ: หากส่งใบสมัครเรียบร้อย กรุณาแจ้งกลับ และรอการยืนยันการเปิดอบรมจากทางวิทยาลัยฯ

วันที่อบรม : 11/07/2020

ราคา : 9900

การติดต่อ : แผนกบริการวิชาการ/ โทร. 085 910 7888(แจ๊คพอต) / 093 924 5963 (จิ๊บ) / 094 554 3664 (บี) 089 632 6255 (นุ๊ก) / 089 024 4334 (อ้อย) / 098 829 6901 (สปอย) / 086 598 5598 (พิมพ์)

Email : training@dtc.ac.th

Spread the love