การสร้างกลยุทธ์การขาย แผนประจำปี เทคนิคกระดาษ 1 แผ่น แบบญี่ปุ่น ( ONLINE TRAINING BY ZOOM )

ปัญหาของการเขียนแผนงานประจำปีทางด้านการขายจะพบว่าทุกคนในทีมการเขียนเป็นคนละรูปแบบ
ขณะเดียวกันเมื่อนำมารวมกันแล้วจะพบว่าไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายการขายของบริษัทในภาพรวมหรือแม้กระทั่งบรรลุเป้าหมายของทีมได้เลย เพราะต่างคนต่างทำ
การอบรมนี้จะช่วยให้ทุกคนสามารถเขียนแผนงานประจำปีครั้งด้านการขายและมีรูปแบบอีกครั้งสามารถนำไปใช้ได้อย่างง่ายดายและไม่ซับซ้อนขณะเดียวกันสามารถเห็นผลความก้าวหน้าและสามารถทำการประเมินผลได้อย่างรวดเร็วหัวข้อในการอบรม
ปัญหาที่มักเกิดจากการเขียนแผนงานประจำปี
เป้าหมายของการเขียนแผนงานประจำปีฝ่ายงานขายและตัววัดผล
ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการเขียนแผนงานขายประจำปี
มารู้จักแผนงานในกระดาษ A3 เพียง 1 แผ่น
การสรุปปัญหาที่เกิดจากการขายเป็นแผนภาพ
องค์ประกอบต่างๆในกระดาษแผนงาน A3 เพียง1 แผ่น
ตารางการดำเนินงานและความก้าวหน้าในการทำงาน
การวัดผลการทำงาน
การปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกการปฏิบัติงานในกรณีที่ไม่สัมฤทธิ์ผลหรือมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัย
เทคนิคและปัจจัยที่จะทำให้แผนงานประสบผลสำเร็จ
คุณสมบัติผู้อบรม
ผู้บริหารงานขาย / Key Account / B2B Sales Executive / Account Executive / Marketing / Trade MKT
ระดับผู้ปฏิบัติงาน / ผู้บริหารระดับกลาง / ผู้จัดการฝ่าย
พนักงานขาย / พนง.คอลเซ็นเตอร์ / พนง.ต้อนรับ

วิทยากร

ดร. กฤษดา นุรักษ์เข ( Dr. Kritsada Nurakkhe )

การศึกษา
•ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.)นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า
•เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (M. Econ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•นิติศาสตร์บัณฑิต (LLB)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•วิทยาศาสตร์บัณฑิต(B.Sc.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•Mini Master of Creative Digital Marketing จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน
• กรรมการผู้จัดการ : Executive Capability Development Center ( EXCAD Center Co.Ltd.)
• ทนายความ สำนักงานกฤษดาทนายความ
• วิทยากรเกี่ยวกับหัวข้อ Modern Trade & Traditional Trade Management , Presentation Skill , Sales Negotiation
Sales Leadership , Trade Marketing Development and Marketing
• ที่ปรึกษา Outsized Co.Ltd. ( Singapore)
• ที่ปรึกษา Guide Point Global Advisors ( Singapore)

ประสบการณ์ทำงาน
• Asst. Sales Director บจก.บริดสโตนเซลล์ (ประเทศไทย)
• Deputy General Manager ( Pocky , Prezt , Pejoy , Alfie Brand ) บจก.ไทยกูลิโกะ
• Vice President : Marketing & Trade Marketing (Imperial Brand ) บจก.เคซีจี คอร์ปอร์เรชั่น
• Group Key Account Manager : Modern Trade Channel (Anlene & Anmum Milk) บจก. ฟอนเทียร่าแบรนด์(ประเทศไทย)
• Sales Manager บจก. จาโกต้าบราเธอร์เทรดดิ้ง
• Key Account Manager : Modern Trade Channel ( Heineken & Tiger & Cheer Beer)บจก.ไทยเอเชียแปซิฟิคบริวเวอรี่
• นักวิเคราะห์ทางการเงิน ฝ่ายบริหารการเงิน ธ.นครหลวงไทย
• นักวิเคราะห์สินเชื่อ ฝ่ายสินเชื่อ ธ.นครหลวงไทย

ประสบการณ์การบรรยาย
• บจก.บริดจสโตนเซลล์(ประเทศไทย)
• บจก.ไทยกูลิโกะ ( กูลิโกะ ป้อกกี้ , เพรซ , พีจอย , โคล่อน )
• บจก. ฟอนเทียร่าแบรนด์ (ประเทศไทย) ( นมแอนลีน และแอนมัม )
• บจก. ไทยเอเชียแปซิฟิคบริวเวอรรี ( Heineken Beer )
• วิทยากรและอาจารย์รับเชิญสถาบันการศึกษา
• สถาบันปัญญาภิวัฒน์
• บจก.ซีพี เมจิ
• บมจ. สยามแม็คโคร

Key Word
การวางแผน/ พัฒนาช่องทางการขาย/ กลยุทธ์การขาย/ กลยุทธ์การตลาด/ การประเมินผล /กลวิธีเพิ่มยอดขาย / การกระจายสินค้า/ การเจรจาต่อรอง / การพัฒนาบุคคลากร / การสื่อสารเพื่องานบริการและงานขาย / HRD / Modern_Trade / Traditional_Trade / Sales Strategy / Sales Policy / Dr_Kritsada_Nurakkhe / Leader / Performance / KPI / Negotiation / Excel & PIVOT / Sales Development / Channel Development / Category Development / Distributor Development / Communication / Presentation Skill / One Page Summary Technic

วันที่อบรม

07/01/2022

ราคา

3745

การติดต่อ

EXCAD Center (Executive Capability Development Center) Tel. 096-069-6327 ( คุณ ศิริภรณ์ )

Email

excadcenter@gmail.com
Spread the love