การวิเคราะห์ข้อมูลในการทำงาน และข้อมูลบุคลากร HR ด้วย Data Analytics ยุค Digital และการจัดทำรายงานของหน่วยงาน แบบ Visualization

✅หลักการความสำคัญ
👉ข้อมูลถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) การเกิดขึ้นของเหตุการณ์ต่างๆ จะมีข้อมูลมากมายและหลากหลายรูปแบบ ขณะเดียวกันเทคโนโลยีในการบริหารทรัพยากรบุคคลยุค Digital HR ที่ใช้ในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลก็สามารถเข้าถึงใช้งานได้ง่ายขึ้น การใช้ประโยชน์จากข้อมูลจึงกลายเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการทำงานด้านทรัพยากรบุคคล (HR)
ความเข้าใจเกี่ยวกับ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรด้วยวิทยาการข้อมูล (HR Analytics in Data Science) และการจัดทำรายงาน HR แบบ Visualization Report จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในการมองเห็นภาพมุมมองแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการพัฒนาการบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ก้าวไปสู่บทบาทการเป็น HR Business Partner ได้อย่างแท้จริง✅เนื้อหาการบรรยาย
🔰ความรู้เกี่ยวกับยุค Digital HR Business Partner, HR Big Data
🔰ความสัมพันธ์ของข้อมูลทรัพยากรบุคคล (HR Data) กับ ข้อมูลการดำเนินงานขององค์กร (Organization & Business Data) ที่ทำให้เกิดการสร้างมูลค่าด้านงาน HR
🔰การจัดทำรายงาน HR แบบ Visualization การอ่านผลวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายเชื่อมโยงโดยใช้ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์และนำเสนอกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล HR สู่การเป็น Digital HR Business Partner

————————————————————————–
📆วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567
🕐เเวลา 10.00 น. – 12.00 น.
💻อบรม ONLINE ผ่าน Application Zoom
โดย ดร.วชิระ ชนะบุตร
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ HR Analytics โดยใช้ Data Mining
———————————————————————————-
🔥สมัครด่วนรับจำนวนจำกัด
✅เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100
✅Email : hrdeesolution@gmail.com
✅Line ID: @hrdeesolution

สถานที่อบรม (Onsite หรือ Online)

ONLINE

ราคา

0

การติดต่อ

คุณตุ๊ก

Email

hrdeesolution@gmail.com
Spread the love