การยกระดับกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Boosting Process by Industrial Robot Technology)


หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
 • การใช้งาน Robot แบบผู้ช่วยงาน (Robotic Assistance)
 • การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในการประกอบชิ้นส่วน (Robot Application in Assembly)
 • การใช้ระบบวิชั่นในหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Vision Application for Robot)
 • การติดตามและควบคุมกระบวนการแบบเรียลไทม์ (Real-time Monitoring & Control Process)
 • ความร่วมมือและความช่วยเหลือจากภาครัฐ
วันที่จัดงาน
 • 19 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
หัวข้ออบรมสัมมนา
 • การยกระดับกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Boosting Process by Industrial Robot Technology)
วิทยากร
 • อ.ชัยรัตน์ บรรเทาทุกข์

(รักษาการผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีหุ่นยนต์ สถาบันไทย-เยอรมัน)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
 • ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต
 • เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการโรงงาน หัวหน้างาน วิศวกรฝ่ายผลิต และวิศวกรควบคุมเครื่องจักร
สถานที่จัดงาน
 • โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

ไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นสัมมนาฟรีของหน่วยงานราชการ หรือมหาวิทยาลัย


*กรุณาแจ้งว่าดูข้อมูลจาก www.allthaitraining.com

Spread the love