การประกอบการอาหารญี่ปุ่นแบบต้นตำรับ16 ม.ค. 2564

การประกอบการอาหารญี่ปุ่นแบบต้นตำรับ

รายละเอียด

กลับมาอีกครั้ง ตามเสียงเรียกร้อง

สถาบันชั้นนำที่มีชื่อเสียงและใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น
Tsuji Culinary Institute และ วิทยาลัยดุสิตธานี

ภูมิใจเสนอ

หลักสูตรการประกอบการอาหารญี่ปุ่นแบบต้นตำรับ
ที่นี่ที่เดียวในประเทศไทย !!
เพียงปีละ 1 ครั้ง !!

เริ่ม 16 มกราคม – 25 เมษายน 2564
เพียงหลักสูตรละ 1-3 วัน

สอบถามรายละเอียดและสำรองการฝึกอบรมได้ที่ โทร 02-7218469-70
หรือ http://www.facebook.com/trainingdtc

หลักสูตรการประกอบอาหารญี่ปุ่นแบบต้นตำรับ
โดย สถาบันการประกอบอาหารซือจิ และ วิทยาลัยดุสิตธานี

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. ภพ.20 ( กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท )
4. ใบ Pay- in

โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้
1.เช็คสั่งจ่าย “วิทยาลัยดุสิตธานี”
2.โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “วิทยาลัยดุสิตธานี” ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้
-บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9
-บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1
วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/เลขที่ผู้เสียภาษีของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ 0-9940-00174-90-0

***หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์ใบ PAY-IN และ ภพ.20(กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ โทรสาร 02-721-8476 หรือ E-mail: training@dtc.ac.th

ทางวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านในครั้งนี้

วันที่อบรม : 16/01/2021

ราคา : 14900

การติดต่อ : แผนกบริการวิชาการ/วิทยาลัยดุสิตธานี/02-721-8469-70/การประกอบการอาหารญี่ปุ่นแบบต้นตำรับ

Email : training@dtc.ac.th

Spread the love