การปฎิรูปผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม พลาสติกชีวภาพ25 มิ.ย. 2563

การปฎิรูปผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม พลาสติกชีวภาพ

รายละเอียด

Transform ผู้ประกอบการพลาสติก สู่อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ด้วยหลักสูตรออนไลน์ในหัวข้อ การปฎิรูปผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม พลาสติกชีวภาพ

.
เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องตลอดห่วงโซ่อุปทาน ในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบและเทคโนโลยีชีวภาพ ตลอดจนทิศทางความต้องการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค และรูปแบบธุรกิจยุคใหม่

โดยหลักสูตรดังกล่าวจะทำการอบรมผ่านเว็บไซต์เรียนและสอบออนไลน์ PLASKILLS.COM (อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

เข้าสู่บทเรียนได้ที่ : https://plaskills.com/course-cat/หลักสูตรการปฏิรูปผู้ปร/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์พัฒนาบุคลากรพลาสติก
02 3915340-43 ต่อ 425
Website: https://www.thaiplastics.org/seminar_page.php?id=906&Hits=1
Facebook : Plastics Institute of Thailand
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-4 ต่อ 425
#สถาบันพลาสติก #PTC #Seminar #PlasticsTrend

วันที่อบรม : 25/06/2020

ราคา : 0

การติดต่อ : ศูนย์พัฒนาบุคคลากรพลาสติก 02 3915340-43 ต่อ 425

Email : peeyada.e@thaiplastics.org

Spread the love