การบริหารช่องทางการขาย TRADITIONAL TRADE : TRADITIONAL TRADE MANAGEMENT

ความสำคัญ
การเปลี่ยนแปลงของระบบการจัดจำหน่ายที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้ค้าส่ง/ค้าปลีกในช่องทาง General (Traditional) Tradeรุ่นเก่าต้องล้มหายตายจาก แต่… ยังมีผู้ค้าส่ง/ค้าปลีก และตัวแทนจำหน่ายที่ปรับเปลี่ยนตัวเอง ใช้กลยุทธ์ที่แตกต่าง ทำให้สามารถยืนหยัดต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง ทั้งModern Trade ,บริษัทข้ามชาติที่เข้ามาตั้งสาขาและขยายธุรกิจ หรือแม้แต่ บริษัทฯขนาดใหญ่ในไทยเอง
จะบริหารจัดการอย่างไรให้รอดไม่ถูกกลืน??
ควรปรับตัวอย่างไรเพื่อสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค??
คนที่ทำสำเร็จเขามีการดำเนินกลยุทธ์อย่างไร??
บริษัทเราขาดขั้นตอนไหนไปถึงมียอดขายที่ย่ำแย่??
ช่องทางนี้ยังเป็นช่องทางที่ควรคงอยู่ และสร้างผลกำไรได้จริงอยู่หรือไม่??วัตถุประสงค์ของการอบรม
ในคอรส์นี้จะเรียนรู้
1. กระบวนการ หลักการ และการเปลี่ยนแปลง ผนวกเข้ากับแนวคิดการตลาดและกลยุทธ์ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี่ การเปลี่ยนแปลงของช่องทางการตลาด General Trade เพื่อสนองตอบความต้องการของคู่ค้า และลูกค้าผู้บริโภค เพื่อให้องค์กรของเราสามารถพัฒนาและคงอยู่อย่างเติบโตก้าวหน้าต่อไป
2. เรียนรู้กลยุทธ์ และแผนการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ กลวิธี (Tactic)
3. รวมถึงจัดทำแผนปฏิบัติงาน( Workshop) เพื่อพัฒนา / แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการขยายตลาดของผู้เข้าอบรม
4. พร้อมการนำเสนอและฟังคำชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถนำแผนงานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม1. เข้าใจในกระบวนการ ขอบเขตของ General Trade
2. สามารถวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการขายประจำปี
3. รู้จักการใช้เครื่องมือทางการตลาดเพื่อบรรลุเป้าหมายการขาย
4. สามารถใช้กระบวนการในการวางแผนปฏิบัติและประเมินผลแผนงานเชิงกลยุทธ์
5. สามารถประยุกต์กระบวนการเพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การขายเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์

หัวข้อการอบรม

1. General Trade channelคืออะไร
2. ลักษณะเฉพาะของGeneral Trade ที่แตกต่างจาก ModernTrade
3. หน้าที่ของช่องทางการจัดจำหน่าย GeneralTrade
4. ผู้กระจายสินค้าและหน้าที่ของผู้กระจายสินค้า
5. โครงสร้างของช่องทาง GeneralTrade
6. ลักษณะเฉพาะของสัญญาและเงื่อนไขของผู้กระจายสินค้า
7. การเชื่อมโยงของผู้ผลิตและผู้กระจายสินค้าและผู้บริโภค
8. KPI ที่สำคัญของผู้กระจายสินค้า
9. การบริหารจัดการคำสั่งซื้อ
10. ระบบการกระจายสินค้า
11. สินค้าคืนและการทำลายสินค้าที่เสียหาย
12. กลยุทธ์ในการเพิ่มยอดการขายในช่องทาง GeneralTrade
13. Customer Management
14. การสื่อสารในช่องทางGeneralTrade
15. การจัดทำโปรโมชั่นและ Incentive
16. การควบคุมโดยsales force
17. การรายงานผลการปฏิบัติการและscorecard
18. การบริหารจัดการสต๊อกสินค้า
19. การขยายจุดจำหน่ายสินค้า
20. การจัดทำbusiness review
21. การพัฒนาบุคลากรของผู้กระจายสินค้า
22. 7 ขั้นตอนการเยี่ยมร้านค้า
23. การยกเลิกการเป็นตัวแทนการจัดจำหน่าย
24. case study

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
ผู้บริหารงานขาย / Key Account / B2B Sales Executive / Account Executive / Marketing / Trade MKT ระดับผู้ปฏิบัติงาน / ผู้บริหารระดับกลาง / ผู้จัดการฝ่าย พนักงานขาย / พนง.คอลเซ็นเตอร์ / พนง.ต้อนรับ
วิทยากร
ดร. กฤษดา นุรักษ์เข ( Dr. Kritsada Nurakkhe )

การศึกษา
•ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.)นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า
•เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (M. Econ)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•นิติศาสตร์บัณฑิต (LL.B.)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•วิทยาศาสตร์บัณฑิต(B.Sc.)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•Mini Master of Creative Digital Marketingจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•HR Development Certificate จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน
•กรรมการผู้จัดการ :Executive Capability Development Center
( EXCAD Center Co.Ltd.)
•ทนายความ สำนักงาน กฤษดา ทนายความ
•วิทยากรเกี่ยวกับหัวข้อModern Trade & Traditional Trade Management ,Presentation Skill , Sales Negotiation, Sales Leadership , Trade Marketing . Development and Marketing
•ที่ปรึกษาOutsized Co.Ltd. ( Singapore)
•ที่ปรึกษาGuide Point Global Advisors ( Singapore)

ประสบการณ์ทำงานในอดีตมากกว่า 26ปีในกลุ่มงานการขายและการตลาด
• Asst. Sales Directorบจก.บริดสโตนเซลล์ (ประเทศไทย)
• Deputy General Manager ( Pocky , Prezt , Pejoy , Alfie, onBrand )บจก.ไทยกูลิโกะ
• Vice President : Marketing & Trade Marketing (Imperial Brand )บจก.เคซีจี คอร์ปอร์เรชั่น
• Group Key Account Manager : Modern Trade Channel (Anlene & Anmum Milk)บจก. ฟอนเทียร่าแบรนด์(ประเทศไทย)
• Sales Managerบจก. จาโกต้าบราเธอร์เทรดดิ้ง
• Key Account Manager : Modern Trade Channel ( Heineken & Tiger & Cheer Beer)บจก.ไทยเอเชียแปซิฟิคบริวเวอรี่
•นักวิเคราะห์ทางการเงิน ฝ่ายบริหารการเงิน ธ.นครหลวงไทย
•นักวิเคราะห์สินเชื่อ ฝ่ายสินเชื่อ ธ.นครหลวงไทย

ประสบการณ์การบรรยาย / อบรม
•บจก.บริดจสโตนเซลล์(ประเทศไทย)
•บจก.ไทยกูลิโกะ
•บจก. ฟอนเทียร่าแบรนด์ (ประเทศไทย)
•บจก. ไทยเอเชียแปซิฟิคบริวเวอรรี
•วิทยากรและอาจารย์รับเชิญสถาบันการศึกษา
•สถาบันปัญญาภิวัฒน์ และ บริษัทฯในเครือ ซีพี
•บจก.ซีพี เมจิ
•บมจ. สยามแม็คโคร
•มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
•บริษัทผู้กระจายสินค้าชั้นนำ

วันที่อบรม

06/27/2022

ราคา

3745

การติดต่อ

EXCAD Center (Executive Capability Development Center) Tel. 096-069-6327 ( คุณ ศิริภรณ์ )

Email

excadcenter@gmail.com
Key Word
การวางแผน/ พัฒนาช่องทางการขาย/ กลยุทธ์การขาย/ กลยุทธ์การตลาด/ การประเมินผล /กลวิธีเพิ่มยอดขาย / การกระจายสินค้า/ การเจรจาต่อรอง / การพัฒนาบุคคลากร / การสื่อสารเพื่องานบริการและงานขาย / HRD / Modern_Trade / Traditional_Trade / Sales Strategy / Sales Policy / Dr_Kritsada_Nurakkhe / Leader / Performance / KPI / Negotiation / Excel & PIVOT / Sales Development / Channel Development / Category Development / Distributor Development / Communication / Presentation Skill / One Page Summary Technic
Spread the love