การบริหารงานบุคคลสำหรับฝ่ายบุคคลมือใหม่ HR FOR NEW HR 2018

 
หลักการและเหตุผล
 
เพราะ…งานบุคคล

1.      

หากบริหารเป็น..ก็จะได้ใจและได้ผลงานไปพร้อมกัน

หากบริหารไม่เป็น..ก็จะมีปัญหาไม่จบสิ้น

ท่านเจ้าของกิจการ ฝ่ายบุคคลทั้งมือใหม่และมือเก่า จึงต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ เพื่อจะได้บริหารคนได้อย่างถูกต้อง ถูกใจ ได้ผลงานตลอดไป

หัวข้อการอบรม
 

1. วิสัยทัศน์การบริหารคน เพื่อได้ผลงานที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

2. 20 บทบาทของ “ ฝ่ายบุคคลมืออาชีพ ” 

3. 7 ภารกิจหลักของงานบุคคล ที่ต้องทำให้สำเร็จ

4. ฝ่ายบุคคลแบบ “ SUPERMAN ” ที่ลูกน้องรัก เจ้านายชื่นชม

5. ตัวอย่าง – การสรรหาพนักงานใหม่

6. ตัวอย่าง – การจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการ

7. ตัวอย่าง – การบริหารพนักงานดาวเด่น

8. ตัวอย่าง – การบริหารคนให้อยู่นาน ๆ ทำงานดี ๆ

9. ตัวอย่าง – การบริหารพนักงานที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์

10. ตัวอย่าง –  การลงโทษทางวินัยและการเลิกจ้าง

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม  2561

วิทยากร

อ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา อดีตผู้จัดการฝ่ายบุคคลองค์กรชั้นนำ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

HR มือเก่ามือใหม่ ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ

สถานที่จัดงาน

โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท สุขุมวิทซอย 6

อัตราค่าสัมมนา

ท่านละ 3,900 บาท

Spread the love