การบริหารความผูกพันกับลูกค้า

ความสำคัญของการอบรม

การบริหารความผูกพันกับลูกค้าถือได้ว่าเป็นหัวใจในการดำเนินธุรกิจ และมีความสำคัญอย่างยิ่งในธุรกิจปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ประกอบกับสภาพแวดล้อมที่พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว การบริหารความผูกพันกับลูกค้าที่มีอยู่จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อไม่ให้สูญเสียฐานลูกค้าให้กับคู่แข่ง องค์กรต่างๆ จึงใช้กลยุทธ์เพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่าให้เกิดความจงรักภักดีต่อสินค้าหรือบริการอย่างต่อเนื่อง และทำให้ลูกค้าใหม่ๆ เกิดความประทับใจจนเกิดการบอกต่อ หลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นมานี้ จะเน้นเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในกลยุทธ์การบริหารความผูกพันกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์การสร้างและบริหารวงจรประสบการณ์ที่ของลูกค้า เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของธุรกิจให้เป็นเลิศได้อย่างต่อเนื่อง

 

เนื้อหาการเรียนรู้

  • กลยุทธ์การบริหารความผูกพันกับลูกค้า
  • กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management)
  • กลยุทธ์การบริหารวงจรประสบการณ์ของลูกค้า
  • กลยุทธ์การสร้าง People Buy You

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้จัดการ หัวหน้าฝ่าย บริหารและสร้างความผูกพันกับลูกค้า ลูกค้าสัมพันธ์ การรักษาลูกค้า การสร้างความจงรักภักดีกับลูกค้า บริการลูกค้า วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า คอลเซ็นเตอร์  คอนแทคเซ็นเตอร์ สื่อสารการตลาด กาตลาด การสร้างแบรนด์

Spread the love