การนำเสนอเบื้องต้น (BASIC POWERPOINT)

16/ก.พ./61

การนำเสนอเบื้องต้น (BASIC POWERPOINT)

หัวข้อการสอน

 • ทำความรู้จักกับ POWERPOINT ว่าทำะไรได้บ้าง
 • เทคนิคต่างๆในการทำ POWERPOINT อย่างไรให้สวยงาม
 • ปุ่มต่างๆของโปรแกรมมีอะไรบ้างและใช้อย่างไร
 • TEMPLATE ที่สวยงามเป็นอย่างไร
 • การตกแต่ง POWERPOINT ให้โดนใจผู้ฟัง
 • การจัดองค์ประกอบให้น่าสนใจ
 • ตัวอย่าง POWERPOINT ที่งดงามจากทั่วโลก
 • SLIDE MASTER คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร
 • เทคนิคต่างๆ เช่น รูปภาพ ตาราง กราฟ เป็นต้น
 • WORKSHOP ฝึกปฏิบัติ

ราคาพิเศษอย่างยิ่ง เพียงท่านละ 3,900 บาท (ราคาเต็ม 3,500 บาท)

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไป เหลือเพียงท่านละ 3,000 บาท

ประวัติและประสบการณ์

 • อาจารย์นพพร หมื่นหนู

อาจารย์สอนพิเศษ

 • ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ความรับผิดชอบ  

 • วิเคราะห์และวางกลยุทธ์ทางการตลาด
 • ดูแลควบคุมงานด้านสื่อออนไลน์
 • วิเคราะห์การตลาดภายใน/ภายนอกองค์กร
 • ออกแบบและวางแผนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
 • คัดสรรและสัมภาษณ์บุคลากรเข้าทำงาน
 • ฝึกอบรมพัฒนาทักษะ พนักงานการตลาดและทีมงานขาย – วางแผนการจัดทำสื่อ

วันที่อบรม 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00-16.00น.

สถานที่อบรม: Milky House Workspace โชคชัย4

ฟรี เอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน


*กรุณาแจ้งว่าดูข้อมูลจาก www.allthaitraining.com

Spread the love