การทำสัญญาจ้าง การจ่ายค่าจ้าง ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

รายละเอียด

🔥🔥อยากให้สัญญารัดกุม ถูกต้องตามกฎหมาย ใช้ได้ดีไม่อยากให้สวัสดิการเป็นค่าจ้าง ประหยัดได้เป็นล้านต้องเข้ารับการสัมมนาหลักสูตรนี้
——————————————————————————————————————————————–
👉👉 การทำสัญญาจ้าง การจ่ายค่าจ้าง ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
——————————————————————————————————————————————-
🔰🔰พบกับ 15 จุดอ่อนของสัญญาจ้างที่นายจ้างการเขียนไม่รัดกุม หรือ เขียนขัดกับกฎหมาย ทำให้นายจ้างแพ้คดี

🔰🔰 พบกับสวัดิการ 10 ค่า เช่น ค่าตำแหน่ง / ค่าทักษะ / ค่าวิชาชีพ / ค่าน้ำมัน / ค่าสึกหรอ /ค่าคอมมิชชั่น /ค่ากะ/ ค่าโทรศัพท์ /
ค่าภาษา /ค่าเที่ยวคนขับรถ ฯลฯ ถูกศาลตัดสินว่าเป็นค่าจ้าง ต้องนำไปคิดโอที คิดค่าชดเชย คิดเงินสมทบประกันสังคม นายจ้างเสียเงินเพิ่มเป็นล้าน
———————————————————————————-
🔰 🔰 ภาคเช้า : สรุปจุดอ่อนสัญญาจ้างและวิธีป้องกัน แก้ไข
———————————————————————————-
1.เขียนสวัสดิการ เช่น ค่าตำแหน่ง ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ ไว้ในสัญญาจ้างกลายเป็นค่าจ้าง ถูกลูกจ้างนำไปฟ้องเสียเพิ่มเป็นล้าน และเรื่องนี้นายจ้างแพ้คดี 99.99 %
2.ในสัญญาระบุทดลองงานกี่วัน จึงจะบอกกล่าวล่วงหน้าน้อยที่สุด ไม่ต้องอยู่ถึง 30 วันเหมือนคนอื่น
3.เขียนสัญญาว่า ไม่ผ่านทดลองงาน ไม่ต้องบอกล่วงหน้าไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ได้ไหม ?
4.เขียนสัญญาว่าห้ามตั้งครรภ์ระหว่างทดลองงาน หรือ ระหว่างทำงาน ลูกจ้างลงชื่อรับทราบแล้ว ได้ไหม ?
5.เขียนว่าจะคืนเงินประกันหลังครบ 3 เดือนแล้วได้ไหม ?
6.ไม่เขียนเรื่องสิ่งประดิษฐ์คิดค้นเป็นของบริษัท บริษัทฯเสียหายเป็นล้านตรงไหน ?
7.ไม่เขียนห้าม LOAD ข้อมูลใด ๆ อันมีลิขสิทธิ์มาใช้งาน เสียหายเป็นล้านตรงไหน ?
8.สัญญาห้ามไปทำงานกับคู่แข่ง เขียนไว้แล้วใช้ได้หรือไม่ ?
9.ช่วงสุดท้ายที่ลาออก จะห้ามพักร้อนได้หรือไม่ ?
10.มาสาย ขาดงาน ไม่อยากจ่ายเงิน ต้องเขียนว่าอย่างไร ?
11.อยากลดตำแหน่ง ลดค่าจ้าง จะเขียนสัญญาว่าอย่างไร จึงจะลดได้ ?
12.จ้างต่อเนื่องหลังเกษียณ ต้องเขียนสัญญาว่าอย่างไร จึงจะดี ?
13.ทำสัญญาจ้างเป็นที่ปรึกษา ทำไมต้องจ่ายค่าชดเชยอีก ?
14.จ้างรายปีต่อเนื่องหลายปีนับอายุงานต่อเนื่อง เลิกจ้างต้องจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชยไหม ?
15.เลิกจ้างรับเงินไปแล้ว ทำไมยังมาฟ้องร้องบริษัทภายหลังได้ออีก ?
——————————————————————————–
🔰 🔰 ภาคบ่าย : จุดอ่อนการจ่ายสวัสดิการกลายเป็นค่าจ้าง เสียเงินเป็นล้านภายหลัง
———————————————————————————-
1.ตัวอย่าง – สวัสดิการ 10 รายการยอดฮิต ที่ศาลตัดสินว่าเป็นค่าจ้าง มีอะไรบ้าง ?
2.ตัวอย่าง – การคำนวณจ่าย..คำนวณความเสียหายเป็นล้าน ถ้าถูกฟ้อง ?
3.หลักการตัดสินว่าอะไรเป็น “ ค่าจ้าง ” หรือเป็น “ สวัสดิการ” ดูตรงไหน?
4.ตัวอย่าง – เงินที่ประกันสังคม สั่งให้นำมารวมส่งเงินสมทบด้วยมีอะไรบ้าง ? ไม่นำส่ง ต้องเสียค่าปรับ 2% ต่อเดือน เสียเงินย้อนหลังเป็นล้านตรงไหน ?
5.ตัวอย่าง – การจัดสวัสดิการ การเขียนเงื่อนไขสวัสดิการ ไม่ให้เป็นค่าจ้าง
——————————————————————————————————————–
📆กำหนดการอบรม อบรมวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2567 (มีหลายรอบกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่)
🕑เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
อบรม ONLINE ผ่านโปรแกรม Zoom
และอบรม ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้สุขุมวิท 23 กทม.
✅พูดจาภาษาคน..สนุก…เข้าใจง่าย นำไปใช้งานได้จริง
👨‍🏭โดย วิทยากร สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา การบริหารงานบุคคลและกฎหมายแรงงาน
——————————————————————————————————————–
✅ค่าสัมมนา ท่านละ 2,500 บาท (อบรมแบบ ONLINE)
✅ค่าสัมมนา ท่านละ 3,900 บาท (อบรมแบบ ณ ห้องสัมมนาโรงแรม)
—————————————————————————————————————
แภมฟรีตัวอย่าง
✅สัญญาจ้าง
✅ ค่าน้ำมันรถ ค่าเดินทาง
✅ค่ารางวัลยอดขาย
✅ตัวอย่างข้อตกลงรับเงินและสิทธืฟ้องร้องภายหลัง
✅สัญญาให้ลดตำแหน่ง ลดค่าจ้าง
✅ ค่าตำแหน่งเทียบกับผลงาน
✅ ค่ากระ ค่าครองชีพ
✅สัญญาปฏิบัติตามข้อบังคับ
————————————————————————————————————
สนใจสำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่
เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100
Email : hrdeesolution@gmail.com

สถานที่อบรม 

ONLINE

ราคา

2500

การติดต่อ

คุณตุ๊ก

Email

hrdeesolution@gmail.com
Spread the love