การดริปกาแฟ Professional Barista Sensory & Technical Skills19 ก.ย. 2563

การดริปกาแฟ Professional Barista Sensory & Technical Skills

รายละเอียด

Professional Barista Sensory & Technical Skills
หลักสูตรคุณภาพ รับรุ่นละ 6 ท่านเท่านั้น
เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นเทคนิคการเป็น Barista มืออาชีพแบบสากล ให้ตระหนักถึงความเข้าใจในการเป็น BARISTA มืออาชีพ เน้นพื้นฐานเมล็ดกาแฟ ทักษะการชิมกาแฟ (Cupping) เพื่อสามารถจำแนกกลิ่น รสชาติ ความแตกต่างของเมล็ดกาแฟคั่วได้ถูกต้อง

เนื้อหาหลักสูตร
วันที่ 1
– Coffee Knowledge / ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อกลิ่นและรสชาติของกาแฟ
– Brewing Knowledge / ความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับการชงกาแฟในรูปแบบเครื่องชงที่ไม่ใช้แรงดัน
– 4 Heart of Coffee Extraction / ปัจจัยหลักในการชงกาแฟให้ได้คุณภาพ / ปริมาณน้ำและผงกาแฟที่ใช้ / ระยะเวลาในการสกัดกาแฟ / การบดกาแฟ
– Chart Brewing Ratio / Chart แสดงอัตราส่วนการสกัดกาแฟ
– TDS Refractometer / วิธีการหาค่าความเข้มข้นของรสชาติกาแฟ (โดยใช้เครื่อง TDS)
– Coffee Flavor Profile / ให้ความเข้าใจลักษณะ กลิ่นและรสชาติของกาแฟ
วันที่ 2
– Design Flavor Profile / การออกแบบรสชาติของกาแฟ
– Work Shop Drip V60 / ขั้นตอนการชงกาแฟด้วยเครื่อง Drip V60
– Work Shop Drip Kalita / ขั้นตอนการชงกาแฟด้วยเครื่อง Drip Kalita
– Work Shop Drip Aeropress/ ขั้นตอนการชงกาแฟด้วยเครื่อง Drip Aeropress
– Work Shop Drip Chemex / ขั้นตอนการชงกาแฟด้วยเครื่อง Drip Chemex
– Work Shop Cold Drip / ขั้นตอนการชงกาแฟ Cold Drip
– Work shop Cold Brew / ขั้นตอนการชงกาแฟ Cold Brew

อบรมวันที่ 19 – 20 กันยายน 2563 (วันเสาร์ – วันอาทิตย์)
เวลา 09.00 – 16.00 น.
สถานที่ วิทยาลัยดุสิตธานี ถ.ศรีนครินทร์

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-721-8469-72หรือ http://www.facebook.com/trainingdtc Line: @ dusit.edu

การส่งใบสมัคร ท่านสามารถส่งเอกสารการสมัครได้หลายวิธี คือ ส่งด้วยตนเองที่วิทยาลัยดุสิตธานี ส่งทางไปรษณีย์, ส่งแฟกซ์ หรือ ส่งทาง e-mail เพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้เช่นกันค่ะ
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนา ภพ.20 (กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท)
4. ใบ Pay-in

การชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียม 11,500 บาท/ท่าน ( ราคารวมเอกสารการสอน ผ้ากันเปื้อน และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) พร้อมการสมัครได้ทันที

โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้
1.เช็คสั่งจ่าย “วิทยาลัยดุสิตธานี”
2.โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “วิทยาลัยดุสิตธานี” ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้
-บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9
-บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1

วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/เลขที่ผู้เสียภาษีของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ 0-9940-00174-90-0
*** หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์ใบ PAY-IN และ ภพ.20(กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ โทรสาร 02-7218476 หรือ E-mail: training@dtc.ac.th

ทางวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านในครั้งนี้

วันที่อบรม : 19/09/2020

ราคา : 11499

การติดต่อ : วิทยาลัยดุสิตธานี, การดริปกาแฟ, Professional Barista Sensory & Technical Skills, แผนกบริการวิชาการ

Email : training@dtc.ac.th

Spread the love