การจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ

ราคา 3900 บาท

21 ธ.ค. 60


วิทยากรมืออาชีพ : อาจารย์นุชรี วงศ์สุนทร

กำหนดการสัมมนา

  • 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร
  • 09.00 – 10.30 น. เปิดการสัมมนา

(กิจกรรมละลายพฤติกรรม:   Workshop แนะนำตัว /ความคาดหวังของผู้เข้าอบรมสัมมนา)

สาเหตุที่ทำให้ลูกค้าเกิดข้อร้องเรียน

ขั้นตอนการวางระบบงานเพื่อจัดการกับข้อร้องเรียน

  • 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
  • 10.45 – 12.00 น. เมื่อลูกค้าร้องเรียนเข้ามาควรทำอย่างไร
  • 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
  • 13.00 – 14.30 น. หัวใจแห่งการบริการ
  • 14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
  • 14.45 – 17.00 น. 1H 4S

สรุปและตอบถามข้อซักถาม

ราคาพิเศษวันนี้ ท่านละ 3900 บาท เท่านั้นด่วน

สถานที่อบรม :

ฟรี: อาหารว่าง 1 มื้อ ชา กาแฟ และอาหารกลางวัน 1 มือ โออิชิ Set

***ข้อมูลหลักสูตรนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ ข้อมูลที่ปรากฎในเอกสารนี้ เป็นลิขสิทธิ์ทางความคิด บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง  ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์คัดลอก ดัดแปลง หรือเลียนแบบ ไม่ว่าด้วยประการใดๆ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเท่านั้น***


*กรุณาแจ้งว่าดูข้อมูลจาก www.allthaitraining.com

Spread the love