กลยุทธ์เจาะตลาดการค้าระหว่างประเทศ (เอเชีย)


ส่งออก

กลยุทธ์เจาะตลาดการค้าระหว่างประเทศ

(เอเชีย)

ผู้ที่ต้องการขยายตลาดการส่งออกไปยังกลุ่ม

1.กัมพูชา

2.ลาว

3.เมียนมาร์

4.เวียดนาม 

5.จีน….

 ซึ่งสามารถดำเนินการติดต่อ เจรจาซื้อขายได้ทันที แม้ว่าสินค้าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือไม่ก็ตาม, หลักสูตรเพื่อทำความเข้าใจและเจรจาซื้อขายให้สำเร็จด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์ นักธุรกิจเจ้าของสินค้าและบริการ, ที่ต้องการขยายตลาดไปยังกลุ่มประเทศ

1.กัมพูชา 2.ลาว 3.เมียนมาร์ 4.เวียดนาม และ 5. จีน….

 เพื่อโอกาสและความเจริญเติบโตของธุรกิจ โดยเห็นศักยภาพของกลุ่มประเทศเหล่านี้ แต่การดำเนินธุรกิจค้าขายกับกลุ่มประเทศนี้ มีความแตกต่างจากประเทศอื่นๆ มีความง่ายและซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการขนส่ง, การอ้างอิงราคาขาย, ศักยภาพและการคัดสรรผู้นำเข้าหรือไม่แต่ยอดการสั่งซื้อ ที่นำเข้าได้เป็นหลายตู้คอนเทรนเนอร์ เกิดขึ้นได้จริง หรือต้องทำอย่างไรให้เป็นเช่นนั้น

การตลาด

รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร (วันที่ 1)

ช่วงเช้า

-.พื้นฐานภาพรวมของธุรกิจระหว่างประเทศ

-.รู้จักโมเดลธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

-.วิเคราะห์โอกาสจากการนำเข้าและส่งออก

-.ทฤษฎีและหลักการขนส่ง INCOTERM

-.โอกาสของสินค้าไทยกับสินค้านำเข้า

-.รูปแบบการชำระเงิน การนำเข้าหรือส่งออก

-.สู่ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

ส่งออก

ช่วงบ่าย

-.ภาพรวมจุดเริ่มต้นของการส่งออก

-.ประยุกต์ใช้ E-COMMERCE ในการซื้อขาย

-.วิเคราะห์มองโอกาสสินค้าเพื่อส่งออกในตลาดโลก

-.คิดให้ลึก ตีให้แตก เจาะตลาดประเทศเป้าหมาย

-.การสำรวจตลาดและวิเคราะห์ผู้นำเข้า

-.การเลือกใช้เครื่องมือทางการตลาด และประยุกต์ใช้ Marketing 4.0

-.การวางแผนนำเสนอ และสร้างโอกาสการขาย

-.การใช้ Marketing 4.0 ร่วมในตลาดต่างประเทศ

ส่งออก

รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร (วันที่ 2)

ช่วงเช้า

-.รู้จักโครงสร้างตลาด ASIAและ AEC

-.โครงสร้างและศักยภาพตลาด CLMV

-.วิเคราะห์ประเมินโอกาสของกัมพูชา

-.การวิเคราะห์ตำแหน่งและโอกาสสินค้า

-.เข้าใจโครงสร้างการกำหนดราคา

-.เตรียมความพร้อมส่งออกไปตลาด CLMV

-.โอกาสสินค้าไทยในจีน

-.แนวทางการติดต่อผู้นำเข้า

-.มุมมองและไลฟ์สไตล์ ของ คนแต่กลุ่ม  CLMV

-.แนวคิดและพฤติกรรมคน CLMV

-.สินค้าไทยกับโอกาสในเวียดนามเหนือและใต้

ส่งออก

ช่วงบ่าย

-.SME เจาะตลาด

-.คุณหมิง ขุมทรัพย์ธุรกิจไทย

-.สภาวะโอกาสสินค้าไทยในจีน

-.วิเคราะห์เหตุผลกับวิกฤตกลุ่มสินค้า

-.การแบ่งระดับตลาด

-.ช่องทางจำหน่าย

 -.แนวความคิดในการออกแบบรรจุภัณฑ์

-.สร้างโอกาสการขายด้วย Online Marketing

ส่งออก

ผลได้รับหลังอบรม

 ปรับมุมมองสร้างความเข้าใจของกลุ่มประเทศ CLMV และจีน, เป็นตลาดแห่งอนาคตมีศักยภาพเพียงใด ทำไมภาครัฐจึงมีการส่งเสริมให้ลงทุนและส่งออกสินค้าไปยังกลุ่มประเทศเหล่านี้ พร้อมทั้งควบคุมความเสี่ยง ความเสียดุล (หรือเสียเปรียบ) กับการทำตลาด ตลอดจนแนะนำช่องทางที่ถูกต้องเพื่อสามารถส่งออกได้ ไม่ว่าจะเป็นการได้มาซึ่งรายชื่อข้อมูลผู้นำเข้า, แผนการตลาดที่เหมาะสม และสินค้าที่มีโอกาสเติบโต 100%

ส่งออก

อาจารย์วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์

 Mini Entrepreneur

รับจำกัดไม่เกิน 30ท่าน ทุก Class

เริ่มเวลา 08.30น.-16.30น. 

ระยะเวลาอบรม 2วัน ค่าลงทะเบียน 5,600 บาท

 

เริ่ม วันเสาร์ที่  24 มีนาคม  2561

ถึง วันอาทิตย์ที่  25 มีนาคม  2561

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา

-.มนุษย์เงินเดือนที่เบื่องานอยากสร้างธุรกิจ

-.สร้างธุรกิจของตนเองใช้งบลงทุนไม่มาก 

-.กิจการที่เริ่มธุรกิจมองหาช่องทางอื่นๆ

-.นักธุรกิจที่ต้องการต่อยอดธุรกิจครอบครัว

-.ต้องการสร้างธุรกิจตัวเองสร้างรายได้

ส่งออก

Spread the love