กลยุทธ์ด้ายแดงแห่งสัมพันธ์ CRM (อบรม 8 ธ.ค 60) Sales

ราคา 3900 บาท


อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

  • ปัจจุบันนักขายทุกคนกำลังเผชิญอยู่กับปัญหาการดูแลฐานลูกค้าที่มีขนาดใหญ่และจำเป็นต้องใส่ใจดูแลให้เกิดประสิทธิภาพในทุกๆ วัน
  • เนื่องจากในปัจจุบันการขายได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย ลูกค้ามีตัวเลือกที่มากมาย คู่แข่งอยากเจาะฐานลูกค้าของเราซึ่งหากนักขายขาดการดูแลเอาใจใส่ย่อมหมายถึงการที่ปล่อยโอกาสให้ลูกค้าถอนตัวและเดินออกห่างจากนักขาย
  • ดังนั้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าจึงเป็นคำตอบที่จะสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับนักขายในยุคปัจจุบัน

 วัตถุประสงค์

  • กำหนดกลยุทธ์ CRM ด้วยรูปแบบที่มีประสิทธิภาพเพื่อเสริมการผูกพันธ์ลูกค้าอย่างยั่งยืน
  • สร้างกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงใจ
  • พัฒนาระบบงานลูกค้าสัมพันธ์ ด้วยการสร้างจุดสัมผัสที่เข้าถึงลูกค้า

วิทยากร : 

  • อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

สถานที่อบรม :

  • โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, อาหารว่างน้ำชา-กาแฟ

ราคาสุดพิเศษวันนี้ 3900 บาท สมัครลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป

เหลือเพียง ท่านละ 3500 บาท เท่านั้นด่วน!!!


*กรุณาแจ้งว่าดูข้อมูลจาก www.allthaitraining.com

Spread the love