กลยุทธ์การตลาด 4.0 และการปรับ ตัวขององค์กรในยุคการตลาด 4.0 article

วันที่ 23 มกราคม 2561

9.00 น.-16.00 น.
โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23

4,800 บาท

โดย อาจารย์ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ

ความสำคัญของการอบรม
เทรนด์การตลาดยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงและประเทศไทยพร้อมก้าวไปข้างหน้า ธุรกิจต่างๆ ต้องพร้อมที่จะปรับตัวให้ฉับไวทันต่อเหตุการณ์ ก้าวไกลทัดเทียมคู่แข่งและบริษัทนานาชาติ Marketing 4.0 นั้นเป็นการก้าวสู่ยุคนวัตกรรม เป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทางการตลาดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน และผู้บริโภคมีบทบาทสำคัญยิ่งกว่ายุคใดๆ ที่ผ่านมา
เนื้อหาการเรียนรู้
  • เรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่
  • กติกาของกลยุทธ์การตลาดยุค 4.0
  • การสร้างประสบการณ์และความผูกพันด้วย Digital marketing
  • การบริหารเส้นทางประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Journey)
  • การบริหารความสัมพันธ์ สร้างความภักดีกับลูกค้า
  • การเลือกใช้เครื่องมือ Social Media ที่น่าสนใจในยุคMarketing 4.0
 หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด นักการตลาด นักบริหารระดับต่างๆ นักธุรกิจ
Spread the love