Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #16480

  HROD
  Participant

  – “การพูด” เป็นองค์ประกอบหลัก ที่สร้างความสําเร็จให้กับงานบริการ
  – “พูดเป็น พูดได้พูดดี” ต้องมีเทคนิคในการพูดอย่างไร?
  – เปลี่ยนอารมณ์ลูกค้า จาก “ลบ” ให้เป็น “บวก”
  – ทักษะการพูด ไม่ใช่ “พรสวรรค์” แต่เป็น “พรแสวง” ที่สามารถฝึกฝนได้
  “การสื่อสารเป็นจุดเริ่มต้นของความเข้าใจ และนำมาซึ่งความสำเร็จ” ขั้นตอนเหล่านี้เกิดจากการ
  เรียนรู้และประสบการณ์ในการสื่อสารที่ช่ำชอง การใช้ภาษา น้ำเสียง และอากัปกิริยาที่สอดคล้องกับ
  วัตถุประสงค์และเนื้อหาที่ต้องการสื่อ สิ่งเหล่านี้จะปรากฎอยู่ในหลักสูตรนี้เพื่อส่งเสริมทักษะตลอดจน
  เทคนิควิธีการพูดกับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์และน่าประทับใจ

  จองสัมมนาคลิ๊กที่นี่


  หัวข้อบรรยาย

  Module 1 : 09.00-12.00 น. โดย ดร.จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์

  1. ความหมาย ความสำคัญของการพูด เพื่อสร้างความประทับใจในงานบริการ

  2. ทัศนคติคุณสมบัติและศักยภาพของนักพูดมืออาชีพในงานบริการ

  3. หลักมนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสาร ที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า

  4. วิธีการสังเกต ประเมิน และวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า

  5. โครงสร้างการพูดที่มีผลต่อการรับรู้และสร้างความพึงพอใจในงานบริการ

  6. การสร้างภาษาบริการ (Service Dictionary) ที่เป็นรูปแบบเฉพาะขององค์กร

  7. ลักษณะของภาษาหรือคำวิบัติที่ก่อให้เกิดการโต้แย้งกับลูกค้าและการเลือกคำพูดเชิงบวก

   

  Module 2 : 13.00-16.00 น. โดย อาจารย์สมพงศ์ สิงหา

  1. สิ่งที่นักพูดในงานบริการต้องเผชิญ ยอมรับ และทำความเข้าใจ ก่อนพูดกับลูกค้า

  2. ศิลปะการพูดเพื่อสร้างความประทับใจในงานบริการ

  – การแนะนำตนเอง – การแนะนำผู้ร่วมสนทนา

  – การพูดเพื่อเปิดใจ โน้มน้าวจูงใจ – การรับมือกับคำตำหนิ

  – การใช้คำพูดที่กระตุ้นอารมณ์ดี – การให้สิทธิพิเศษกับลูกค้า

  – การตอบสนองต่อความต้องการ – การอำนวยความสะดวก

  – การปิดการสนทนาอย่างมืออาชีพ

  – การใช้ภาษาทางโทรศัพท์และการพูดคุยแบบเผชิญหน้า

  3. การพัฒนาบุคลิกภาพในการพูดกับลูกค้า

  – การสบตา (Eye Contact) ขณะพูดกับลูกค้า

  – การพูดกับการใช้ภาษากาย (Body Language)

  – การฟังลูกค้าและการแสดงถึงความสนใจ การรับรู้

  – จังหวะ น้ำเสียง สีหน้า ที่แสดงถึงความเป็นมิตร

  – การรู้เท่าทันและการควบคุมอารมณ์สถานการณ์

Viewing 1 post (of 1 total)

You must be logged in to reply to this topic.