Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #16260

  ophconsultant
  Participant

  หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

            การวางแผนฝึกอบรม(Training)และประเมินผล(Evaluation) ฝึกอบรมไว้ล่วงหน้า มีเครื่องมือพัฒนาคนเก่ง(Talent Development Tools) พร้อมเทคนิคที่หลากหลาย มีระยะการฝึกอบรมที่เหมาะสม เป็นสิ่งสำคัญที่ฝ่ายพัฒนาบุคคลหรือหน่วยงานด้านฝึกอบรมทุกองค์กร ต้องมี(Must have) ทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สร้างหัวหน้าเก่ง ส่งเสริมการเรียนรู้ กระตุ้นความสามารถพนักงานทุกระดับ เกิดแรงจูงใจทำงาน รักองค์กร ที่สำคัญช่วยวางแผนการพัฒนาสายอาชีพ(Career Plan)และวางแผนทดแทนตำแหน่งงาน(Succession Plan) อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการประเมิลผลงานอย่างเดียวไม่เพียงพอ
             หลักสูตร เทคนิควางแผนฝึกอบรมประจำปีและการประเมินผล(Training Roadmap and Evaluation Techniques) นี้ ในวันแรกเรียนรู้ด้านกลยุทธ์การวางแผนฝึกอบรมรายปีและระยะยาว ที่เหมาะสมสำหรับองค์กรขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เทคนิคการใช้เครื่องมือพัฒนาบุคลากรก่อนและหลังอบรมให้คุ้มค่ากับการลงทุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม วันที่สองเรียนรู้การวิเคราะห์ประเมินผล ให้คุ้มค่ากับงบประมาณ(ROI) วิธีสรุปค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมให้เกิดรายได้ สร้างผลกำไร(Profit) โดยวิทยากรเน้นรูปแบบการอบรมแนวCase Study กึ่ง Workshop มีแบบฟอร์มฝึกฝนการวางแผนและสรุปโครงการ รวมทั้งแบบทดสอบหลังจบคอร์สทั้งสองวัน เพื่อวัดผลการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจ ในการนำไปใช้งานจริง

  ________________________________________
  ข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
  http://www.ophconsultant.com/public_training/evaluation/index.php

  Download รายละเอียดหลักสูตร

  http://www.ophconsultant.com/public_training/evaluation/evaluation_outline.php

  Download ใบสมัครหลักสูตร
  http://www.ophconsultant.com/public_training/evaluation/evaluation_app.php

  Download ใบโบร์ชัว
  http://www.ophconsultant.com/public_training/evaluation/evaluation_brochur.php

   

  _______________________________________
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

  บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

  http://www.ophconsultant.com

  ลูกค้าสัมพันธ์ : คุณปกรณ์วิชญ์ / คุณตุ๊กตา

  อีเมล์: ophconsultant@gmail.com

  เบอร์โทรศัพท์ :0815875686 ,098-290-0043,091-436-9887

  Line ID : ophconsultant / Line ID : paul.pakornwit

  เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 – 18.00 น.

  ________________________________________
  หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

  1. ทำอย่างไรให้คนเก่งขึ้น มีแรงจูงใจในการทำงาน(How to Talent Development&Motivation)

  2. เทคนิควางแผนฝึกอบรมประจำปี(Annual Plan)

  3. เทคนิควางแผนฝึกอบรมระยะยาว (Training Roadmap)

  4. กลยุทธ์วางแผนพัฒนาหัวหน้างานและพนักงานรายบุคคล(IDP)

  5. เครื่องมือพัฒนาบุคลากร(Development Tools)และสร้างวิทยากรภายใน

  6. เทคนิคการสำรวจหาความจำเป็นในการฝึกอบรมแบบเชิงลึก(In-Depth Interview Survey)

  7. เรียนรู้หลักการวางแผนข้อมูลแบบ 360 องศา

  8. เรียนรู้รูปแบบการประเมินผลอบรม ที่เหมาะสมในองค์กร 3 แบบ

  9. สูตรคำนวณ ROI เพื่อการสรุปค่าใช้จ่าย

  10. เทคนิคการประเมินผลหัวหน้า และประเมินผลพนักงาน

  11. เทคนิคการแก้ปัญหา “การไม่เข้าอบรมหรือหัวหน้าเข้าอบรมไม่เต็มเวลา”

  12. เทคนิคนำเสนอข้อมูลฝ่ายบริหาร

  13. เทคนิคการนำผลประเมินพัฒนา IDP,Career Plan ,Succession Plan

  ________________________________________
  คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

  บริษัท โรงงาน โรงแรม งานด้านธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจสุขภาพ หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ หน่วยงานพัฒนาบุคลากร และผู้สนใจทั่วไป

  • ฝ่ายบริหารพัฒนาองค์กร

  • ผู้จัดการ ด้าน HR /HRD/Training

  • หัวหน้างาน HR /HRD/Training

  • ผู้ชำนาญงาน /ผู้ทำงานด้านฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร

  ________________________________________
  วันที่และเวลา

  วันพฤหัสบดี ที่ 24 – ศุกร์ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 9.00 – 16.30 น.

  ________________________________________

  วิทยากร

  อ.วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์

  วิทยากรและที่ปรึกษาระบบประเมินผล ประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ

  ________________________________________
  สถานที่

  โรงแรม I-Residence Hotel (Silom) (เดินทางสะดวกติดทางลง BTS ช่องนนทรี)

  ________________________________________
  ค่าลงทะเบียน

  Promotion!!!
  วันละ 3,250 บาท 2 วัน ต่อ 1 ท่าน ราคารวม 6,500 บาท

  อัตราค่าลงทะเบียน = 6,500 บาท

  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = 455 บาท 

  หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% = 195 บาท 

  ยอดชำระสุทธิ = 6,760 บาท

  * พิเศษ!! ชำระค่าลงทะเบียน 2 ท่านขี้นไปมอบส่วนลดอีก 500 บาท

  **บริการ : อาหารเบรค 2 มื้อ อาหารกลางวัน บุฟเฟ่นานาชาติ , เอกสารประกอบการอบรม

  ***กรณี ผู้เข้าอบรมมาจากต่างจังหวัด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อรับสิทธ์ห้องพักโรงแรมราคาพิเศษ

Viewing 1 post (of 1 total)

You must be logged in to reply to this topic.