Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #16625

  HIPO Training
  Participant

  พนักงานต้อนรับมืออาชีพ

   

  วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

  อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด

  บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา

  Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี

  จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

   

  18 พฤษภาคม 2561

  09.00 – 16.00 น.

  ** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

  *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

   

  หลักการและเหตุผล

   

  ในปัจจุบัน สภาพการแข่งขันในสมรภูมิธุรกิจได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี ดังนั้น ผู้ให้บริการทุกท่านมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า หรือ ทำให้ลูกค้าตัดสินใจใช้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พนักงานต้อนรับ เนื่องจากเป็นพนักงานคนแรกที่ได้พบปะกับลูกค้า อย่างไรก็ตาม ความจริงที่ลูกค้าได้สัมผัสคือ พนักงานต้อนรับหลายคนยังไม่สามารถสร้างความประทับใจสูงสุดให้กับลูกค้า หรือ บางครั้งกลับทำให้ลูกค้าโกรธถึงขั้นเลิกใช้บริการไปเลย

  หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้พนักงานต้อนรับ ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนเองให้เป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ มีทักษะและบุคลิกภาพการให้บริการที่ต้องตาต้องใจลูกค้า รวมทั้งการทำกิจกรรม Workshop เพื่อระดมความคิดในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนวิธีการในการให้บริการ เมื่อจบการอบรมคาดว่า ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

   

  วัตถุประสงค์

   

  1.    เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและเข้าใจในหลักการพัฒนาตนเองให้เป็น พนักงานต้อนรับมืออาชีพ

  2.    เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

   

  หัวข้อการบรรยายและ Workshop

   

  1.    บทบาทหน้าที่ของพนักงานต้อนรับ – Roles and Responsibility of Receptionist

  2.    คุณสมบัติและขีดความสามารถของพนักงานต้อนรับ – Qualification and Key Competency

  3.    ความคาดหวังของลูกค้าและผู้ติดต่อขอรับบริการ – Customer Expectation

  4.    ขั้นตอนการให้บริการ ณ จุดต้อนรับ – Step of Reception Services

  5.    ข้อควรระวังขณะให้บริการลูกค้า – Do’s and Don’ t while delivering services

  6.    เคล็ดลับการสื่อสารกับลูกค้า – Tips of Services Communication

  7.    บุคลิกภาพแบบมืออาชีพสำหรับพนักงานต้อนรับ – Personality of Professional Receptionist

  8.    มารยาทที่ควรรู้สำหรับการให้บริการ – Services Etiquette

  8.1 ทางโทรศัพท์  – Telephone

  8.2 แบบพบหน้า – Face to Face

  9.    การจัดการความไม่พอใจของลูกค้า – How to Handle Customer Complaints and Dissatisfaction

  10. เทคนิคการสร้างเสน่ห์แห่งการจดจำ – Good Experiences…You can make

  11. ปัจจัยแห่งความสำเร็จสู่การเป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ – Key Success Factors to Professional Receptionist

  12.  สรุป คำถามและคำตอบ – Wrap up with Q

  ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

   

   

  ราคา 3900.- ต่อท่าน  หรือมาเยอะกว่า 1 ท่าน มีราคาพิเศษให้ !

  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ 086-318-3151 ,02-615-4499 (คุณปริ้น)

   

Viewing 1 post (of 1 total)

You must be logged in to reply to this topic.