Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #16479

  วิทยาลัยดุสิตธานี (DTC) ขอแนะนำหลักสูตรการจัดการงานแม่บ้าน สำหรับโรงแรมและรีสอร์ท
  (ระดับปฏิบัติการ)

  ในวันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2561
  เวลา 09.30-16.30 น.
  ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์

  การปฏิบัติงานแม่บ้านในโรงแรม รีสอร์ท และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์
  ถือเป็นภาพลักษณ์ที่สำคัญอย่างยิ่ง ในการให้บริการและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้ามาใช้บริการ ซึ่งสามารถส่งผลต่อการตัดสินใจในการกลับมาใช้บริการในครั้งต่อๆไปดังนั้นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ เสริมทักษะ และปฏิบัติทุกขั้นตอนอย่างถูกวิธี เพื่อลดเวลาในการทำงาน ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในผลการปฏิบัติงานและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ทีดีแก่องค์กรอีกด้วย มาเรียนรู้เทคนิคต่างๆ ที่จะทำให้คุณสามารถจัดการกับงานแม่บ้านได้อย่างมืออาชีพ

  สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.02-7218469-72 ต่อ 605-607,609-610, 611-612 หรือ http://www.facebook.com/trainingdtc

  การส่งใบสมัคร ท่านสามารถส่งเอกสารการสมัครได้หลายวิธี คือ ส่งด้วยตนเองที่วิทยาลัยดุสิตธานี ส่งทางไปรษณีย์, ส่งแฟกซ์ หรือ ส่งทาง e-mail เพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้เช่นกันค่ะ
  เอกสารประกอบการสมัคร
  1. ใบสมัคร
  2. สำเนาบัตรประชาชน
  3. ภพ.20 ( กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท )
  4. ใบ Pay- in

  การชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียม 9,400 บาท/ท่าน/หลักสูตร (ราคารวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่าง อาหารกลางวัน รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) พร้อมการสมัครได้ทันที

  โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้
  1.เช็คสั่งจ่าย วิทยาลัยดุสิตธานี
  2.โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ วิทยาลัยดุสิตธานี ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้
  -บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9
  -บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1

  วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/เลขที่ผู้เสียภาษีของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ 0-9940-00174-90-0

  ***หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์ใบ PAY-IN และ ภพ.20(กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ โทรสาร 02-721-8476 หรือ E-mail: training@dtc.ac.th

  ทางวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านในครั้งนี้

Viewing 1 post (of 1 total)

You must be logged in to reply to this topic.