SERVICE MIND

ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น

หลักการเเละเหตุผล/วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความรู้พื้นฐานในด้านการบริการและแนวทางในการให้บริการสำหรับพนักงานปฏิบัติการในโรงแรม
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการบริการที่ดีเลิศ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถให้บริการที่ดีเลิศกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะการบริการลูกค้าและการตอบสนองที่ตรงใจ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารอารมณ์ของตนเองในขณะให้บริการได้อย่างมืออาชีพ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำเทคนิคที่ได้รับไปต่อยอดการบริการให้เกิดความประทับใจ

เหมาะสำหรับ

 • นักขายระดับต้น ผู้สนใจทั่วไป

หัวข้ออบรม

 1. เข้าใจความเป็นลูกค้าและการบริการ
 2. ลูกค้าและความคาดหวังในการเข้ารับบริการ
 3. การบริการ ทักษะครองลูกค้าอย่างได้ใจ
 4. ลูกค้าในปัจจุบันและพฤติกรรมที่ควรเข้าใจ
 5. WORKSHOP ลองวิเคราะห์ข้อได้เปรียบข้อเสียเปรียบเรื่องรูปแบบการบริการ
 6. กฏการบริการด้วยใจ
 7. ทำไมต้องมีจิตบริการที่เข้าถึงลูกค้า ถึงจะบริการได้ดี
 8. ทดสอบจิตบริการขั้นต้น
 9. วิธีการสร้างจิตบริการให้เข้าถึงลูกค้า
 10. ระดับการบริการสร้างได้ด้วย LIFE BALANCE
 11. WORKSHOP ROLE PLAY การบริการลูกค้าด้วยจิตบริการ
 12. BEYOND CUSTOMER SERVICE (BCS)
 13. SERVICE MIND ไปสู่ SERVICE ACTING
 14. การคาดการณ์ที่เหนือกว่าตอบโจทย์ได้ตรงใจ
 15. WORKSHOP ROLE PLAY  เหตุการณ์เพื่อจับจังหวะใช้ SERVICE ACTING
 16. กลยุทธ์ที่แตกต่างด้วยบริการที่แข็งแกร่ง
 17. การประสานรอยต่อในการบริการให้แข็งแกร่งจากภายในสู่ภายนอก
 18. การสร้างความพร้อมด้วยการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม
 19. การบริการที่แข็งแกร่งเกิดขึ้นได้จากการสร้างบรรยากาศในการทำงาน

ราคาพิเศษอย่างยิ่ง เพียงท่านละ 3,900 บาท ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปเพียงท่านละ 3,500 บาท

วิทยากร อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

วันที่อบรม 2 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-16.00น.

สถานที่อบรม โรงเเรมอะไรซ์สุขุมวิท 26

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม(พร้อมกิ๊บเซทกระเป๋า) อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวันชุดบุฟเฟ่ต์

ติดต่อ Email: Inwtraining.sale@gmail.com
Tel: 098-820-9929

Line: @InwTraining
Www.INWTraining.com

พัฒนาบุคลากร ด้วยการฝึกอบรม ในราคาที่คุ้มค่า

หากสนใจหลักสูตรนี้เป็น In house training สอบถามใบเสนอราคาได้ที่ Email.inwtraining.sale@gmail.com

Spread the love