อาจารย์ ประกาศิต สพฤกษ์ศรี

ปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร บริษัท Billion Plus Communication
 • วิทยากรด้านการปลูกจิตสำนึกความคิด ศูนย์อบรมวิปัสนาเขต 7
 • วิทยากรพิเศษภาครัฐและเอกชน
 • นักเขียนหนังสือ ผลงาน”จิตพิเคราะห์คน”

ประสบการณ์การทำงาน

 • พ.ศ.2543-2544     ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม  ACK INTERNATIONAL
 • พ.ศ.2545-2546     รองผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท กาแล็คซี่
 • พ.ศ.2545-2548    วิทยากรพิเศษของ กรมการศาสนา

วิทยากรที่ปรึกษา อาวุโส บ. D computer

 • พ.ศ.2546-2548    ที่ปรึกษาการวางหลักสูตรอุตสาหกรรมย่อย ของกระทรวงอุตสาหกรรม
 • พ.ศ.2545-2558   อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรัฐ  และ เอกชน
 • วิทยากรและที่ปรึกษาด้าน การพัฒนาระบบงาน และ พัฒนาบุคลากร
 • วิทยากรที่ สมาคมเครื่องหนังไทย
 • วิทยากรและที่ปรึกษา สมาคมไทยอิงค์เจ็ท
 • วิทยากรที่ปรึกษา อุตสาหกรรม SMEs 007 กระทรวงอุตสาหกรรม
 • ที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากร บริษัทไซน์แมททีเรียลซัพพลาย จำกัด
 • พ.ศ.2558           ได้รับเขิญออกรายการ”เคล็ดลับของชีวิต”อัมรินทร์ทีวี

ประสบการณ์การบรรยาย

เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านฝึกอบรมโดยเริ่มการสอนตั้งแต่อายุ 18 ปี ในเรื่องสมาธิและจิตวิทยาการใช้ชีวิต รวมศึกษาในด้านกระบวนการคิดการสร้างสำนึกและทัศนคติทางด้านการสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานให้ได้ประสิทธิภาพ เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นอาจารย์สอนพิเศษของมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น

 • บริษัท ACK INTERNATION จำกัด
 • บริษัท ดีคอมพิวเตอร์ จำกัด
 • เซ็นทรัล กรุ๊ป
 • SMEs อุสาหกรรมทอผ้า
 • บริษัท  AP Honda จำกัด
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
 • Asia Pattaya Beach Hotel
 • บ.ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซั่ม จำกัด(มหาชน)
 • บริษัท อุตสาหรรมกรุงไทย จำกัด
 • Asia Airport Hotel
 • โฟรซิสเต็มท์ ประเทศไทย จำกัด
 • บริษัท ซัมมิท ออโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด
 • บริษัท  เอไอ เอ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • ศูนย์อบรมวิปัสสนา เทพนิมิตร
 • ร.ร.ปากท่อวิทยา
 • บริษัท ปามาทอย จำกัด
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • บ.เทพพดุงพร จำกัด (มหาชน)
 • บ.น้ำตาลมิตรผล จำกัด (มหาชน)
 • กรมน้ำบาดาล
 • บริษัท เบสท์อิน จำกัด
 • อาทเคมีคัล จำกัด
 • กลุ่มบริษัท  G.C. Group
 • บริษัท ไทยชนาธร จำกัด
 • บริษัทไซน์แมททีเรียลซัพพลาย จำกัด
 • บริษัท KRS Logistics จำกัด
 • บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด
 • บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด (ไวไว)
 • บริษัท ซูมิโตโม อิเล็กตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท อิตัลไทย จำกัด
 • ธนาคาร กสิกรไทย จำกัดมหาชน
 • มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม เอเชีย
 • MSD(Thailand) Co.,Ltd.
 • บริษัท ซันอิ (ประเทศไทย) จำกัด
 • สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 • การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รถไฟฟ้าใต้ดิน)
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • บริษัท โอสถสภา จำกัด
 • บริษัท สิทธินันท์  จำกัด
 • อาคาเนย์ ประกันภัย
 • ร.พ. ชลบุรี
 • ร.พ.สมุทรปราการ
 • ร.พ.บำรุงราษฎร์
 • ร.พ.พระมงกุฎ
 • ร.พ.รามาธิบดี
 • รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
 • บริษัท เอ็ม เอส เอส เคเบิ้ลทีวี
 • Marine Supply & Sewiee จำกัด
 • กรมธนารักษ์  กระทรวงการคลัง
 • บริษัท นิคอน จำกัด
 • NILES (Thailand) จำกัด
 • ตำรวจ นครบาล จ.นครปฐม
 • บริษัท ไทยพาณชย์ นิวยอร์คไลฟ์ จำกัด
 • สมาคมเครื่องหนังไทย
 • สมาคมไทย อิงค์ เจท
 • บริษัท ไบโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 • บริษัท ซี.อี.เอส.จำกัด
 • บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด
 • บริษัท เบสเทรด พรีซีชั่น จำกัด
 • เจเนอรัล กรุ๊ป
 • บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท บุญถาวร
 • บ.มูซาชิ ออโตพาร์ท
 • โรงเรียนนารีนุกูล
 • Tana Netting by SiamDatch จำกัด
 • บ.Panel Plus จำกัด
 • บ.คัมพีน่า  จำกัด
 • บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บ.บางกอก รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
 • บ. เคนดอลล์-แกมมาตรอน จำกัด
 • ร.พ. พระนั่งเกล้า
 • Enkeithai Co.,Ltd นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
 • G4S Security Services (Thailand) Ltd.
 • สถาบันวิจัยสิ่งทอ ประเทศไทย
 • กลุ่มสหภาพแรงงาน บริษัท Honda จำกัด
 • บริษัท Honda ปิ่นเกล้า จำกัด
 • บริษัท มูชาชิออโตพาร์ท จำกัด
 • บริษัทไทยสตีลเคเบิล
 • บริษัทอินเตอร์ไฮด์จำกัด
 • บริษัท Inspire Image จำกัด
 • บริษัท ทรัพย์อนันต์ จำกัด
 • บริษัท ซีอาร์เอเชีย
 • ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมอัญธานี
 • บริษัท Genco จำกัด
 • บริษัท slumberland จำกัด
 • บริษัท ซ้มมิท โอโตซีทอินดัสตรี จก.
 • ร.พ. ตำรวจ
 • บริษัท DBS Vickers Securities (Thaiand)

ภาพรวมการบรรยาย