ประวัติส่วนตัวอย่างย่อ

นายวรเกษมสันต์  สิริศุภรัชต์ (ชื่อเดิม ชาตพล  นภาวารี)

จุดมุ่งหมายในงาน   : เต็มที่กับงานที่รับผิดชอบ ทั้งงานส่วนตัวและส่วนรวม

ประวัติการศึกษา :

  • ปี 2542 ระดับ ป.ตรี คณะ_เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี เกรดเฉลี่ย 2.05

ประสบการณ์การทำงาน :

  • 2554 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการบริษัท สิริรัชต กูดส์ อิมเพรสชั่น จำกัด, ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ทั้งภายในและต่างประเทศ

–  vazna cutiie : เครื่องดื่มน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ

–  vazna meSAKI : เครื่องสำอางประเภทเจลอาบน้ำ

–  vazna cheery : ผงวัตถุดิบประเภทผงโกโก้, ชามะนาว, ชาดำเย็น ฯลฯ เพื่อใช้สำหรับร้านกาแฟและเครื่องดื่ม

–  vazna burger : ผลิตและจำหน่ายเบอร์เกอร์ สไตล์ฟิวชั่น สำหรับออกงานอีเว้นท์

  • 2549 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการบริษัท สแมชชิง อินโฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเปลี่ยนชื่อและขยายจากบริษัท อินโฟแวลู จำกัด เพื่อขยายงานทางด้านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และพัฒนาระบบเว็บไซต์
  • 2546 – 2549 : เปิดบริษัท อินโฟแวลู เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตหนังสือตำราวิชาการ,นิตยสาร และจัดจำหน่ายหนังสือทั่วประเทศ, ตำแหน่งภายในบริษัทคือ กรรมการผู้จัดการบริษัท มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและดำเนินการตลาด
  • 2542 – 2546 : นักเขียนและนักวิชาการทางด้านคอมพิวเตอร์, โดยเขียนหนังสือให้กับสำนักพิมพ์ซีเอ็ด ยูเคชั่น (SE-ED)
  • 2539 – 2542 : รับจ้างเขียนโปรแกรม และเป็นคอลัมน์นิส ให้กับนิตยสาร ComputerToday ของบริษัท เอ อาร์