อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

ประวัติการศึกษา

Bachelor of Science Program (B.Sc.)

Master of Business Administration M.B.A. for Smart Managers

Mini Master in HR Management (Faculty of Economics)

ปัจจุบัน

 • ประธานบริษัทฝึกอบรม เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
 • วิทยากรด้านการขายและการบริการภาครัฐและเอกชนยาวนานกว่าสิบปี
 • ที่ปรึกษาด้านการบริการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษาด้านการบริการ บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
 • ที่ปรึกษาหลักสูตรด้านการขายและการบริการ บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด
 • ที่ปรึกษาหลักสูตรด้านการขาย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
 • เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาด้านการขายและการบริการ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลากหลายแห่ง เช่น โตโยต้า, เอ.พี.ฮอนด้า, ปูนซีเมนต์ไทย, กสิกรไทย, ตลาดหลักทรัพย์, เจริญโภคภัณฑ์, มาบุญครอง, กสท โทรคมนาคม และ ทีโอที เป็นต้น

การอบรมและดูงาน

 • ได้รับชนะเลิศการแข่งขันระดับประเทศ “โครงการด้านการขาย”
 • การอบรม “A human resources development program for ASEAN”
 • การอบรม “โครงการส่งเสริมการส่งออกสู่ ASEAN”
 • การอบรม “Service beyond expectation” MANDARIN ORIENTAL
 • การันตีด้วยประสบการ์ณการสอนและการขายจริงกว่า 10 ปี
 • ด้านที่ถนัด ด้านการขาย การตลาด การบริการ การบริหารจัดการ
 • ผลงานการเขียนหนังสือ: SALES 1 (ชีวิตนักขาย), SALES 2 (นักออกแบบกลยุทธ์การขาย)

ประวัติย่อ

ในชีวิตเคยคิดเสมอว่าการขายเป็นแค่เรื่องง่ายๆ ที่ใครๆ ก็ทำได้ จนกระทั่งได้เดินออกจากบ้าน ไปขายด้วยตัวเอง จึงได้รู้ว่าการขายมีความน่าสนใจและสามารถสร้างเด็กคนหนึ่งให้กลายเป็นนัก ขายได้ จากเด็กน้อยอายุ 16 ปี ที่ต้องการแค่มือถือและกางเกง 1 ตัว ได้เดินขายของเล่นตามบ้านจน สามารถขายได้ในเวลาอันรวดเร็ว จนกระทั้งได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าทีมขายตั้งแต่อายุยังน้อยและก้าวเดินแบ่งปันเส้นทางการขายด้วยแนวคิดการขายที่ตอบโจทย์ยุคสมัยที่ก้าวเดิน ทำให้การขายสินค้าเปลี่ยนเป็นการขายตัวคน และก้าวเดินสู่เส้นทางวิทยากรตั้งแต่อายุยังน้อย พร้อมทั้งการเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่งโดยนำความรู้ที่สามารถใช้ได้ในชีวิตจริงมาประยุกต์เข้ากับการทำธุรกิจ โดยไม่ยึดติดกับทฤษฏีมากเกินไป จนสามารถทำธุรกิจเสื้อผ้าส่งออกประสบความสำเร็จได้ตั้งแต่อายุยังไม่ย่างเข้า 24 และเดินเส้นทางการทำธุรกิจ และบรรยายมาโดยตลอดจนได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานน้อยใหญ่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

อีกทั้งยังนำความคิดที่ทันสมัยตอบโจทย์ทันเหตุการณ์ทางการขาย การตลาดและการบริการ

ของธุรกิจในปัจจุบันจนสามารถเรียกความสนใจได้ไม่ใช่น้อย เพราะการอบรมที่เน้นการนำไป ปฏิบัติได้จริงนั้นในยุคปัจจุบันถือว่ายังมีอยู่น้อยมาก จึงเป็นจุดกำเนิดของอาจารย์ประเสริฐ สุข ไพบูลย์กุล ที่มาส่งต่อความรู้สึกที่มีต่อการขายและแนวคิดที่สามารถนำมาใช้ได้จริงไม่ได้อยู่แต่ใน

ความฝัน

คำกล่าวของอาจารย์ประเสริฐ คือ

ผมเลือกที่จะเดินขาย  เลือกที่จะบริการคน เลือกที่จะทำการตลาดให้กับธุรกิจ เพื่อแนวคิดที่ว่า

“หากเราสอนการขาย แต่เราไม่ได้ขายจริงคงแย่

หากเราสอนการตลาด แต่เราทำการตลาดไม่ได้จริงยิ่งแย่

หากเราสอนการบริการ แต่เราไม่สามารถบริการใครได้ก็ยิ่งแย่

ดังนั้น การอบรมที่ดี จึงต้องมีประสบการณ์จากคนทำจริงมาบอกด้วยจึงจะดีมาก”

และจะดีแค่ไหนหากคนๆ นั้นยืนอยู่ต่อหน้าให้คุณได้ซักถามถึงแนวทางในอนาคต

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

 • หลักสูตร “Training Sales Executive 101” (TSE 101)
 • หลักสูตร “Training Sales Executive 103” (TSE 103)
 • หลักสูตร “Training Sales Executive 202” (TSE 202)
 • หลักสูตร “Training Sales Executive 203” (TSE 203)
 • หลักสูตร “Train the Trainer” อบรมให้กับหัวหน้าทีมขาย
 • หลักสูตร “Coaching and Leadership”
 • หลักสูตร “Toyota Customer Management”
 • โครงการ “Toyota Excellent Sales Service Award 2012”
 • โครงการ “Toyota Excellent Sales Service Award 2013”

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (รถมือสอง Toyota Sure)

 • หลักสูตร “Toyota Sure Certified Salesman 1” (TSCS1)
 • หลักสูตร “Toyota Sure Certified Salesman 2” (TSCS2)
 • หลักสูตร “Toyota Sure Certified Salesman 3” (TSCS3)
 • หลักสูตร“Toyota Sure Manager”
 • หลักสูตรเจ้าหน้าที่ประเมินราคา

Lexus Thailand

 • โครงการ Lexus Sales Walking Step Training
 • จัดสอบมาตรฐานกระบวนการขาย

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริการ หัวหน้าพนักงานบริการ

 • หลักสูตร “Nissan Service Innovation (Manager)” การบริการอย่างเป็นมาตรฐาน
 • หลักสูตร “Nissan Service Innovation” การบริการอย่างเป็นมาตรฐาน

โครงการจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการขาย รวมทั้งทักษะการบริหารงานให้กับ พนักงานขาย หัวหน้า    พนักงานขาย

 • หลักสูตร “Nissan Sales Innovation (Manager)” การอบรมการเป็นผู้นำด้านการขาย
 • หลักสูตร “Nissan Sales Innovation” การอบรมมาตรฐานการขาย

บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด

โครงการฝึกอบรมและออกแบบมาตรฐานการขายและการบริการ

 • หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มยอดขายอะไหล่อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1
 • หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มยอดขายอะไหล่อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2
 • หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มยอดขายอะไหล่อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 3
 • หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มยอดขายอะไหล่อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 4
 • หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มยอดขายอะไหล่อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 5
 • หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มยอดขายอะไหล่อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 6
 • หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มยอดขายอะไหล่อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 7
 • หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มยอดขายอะไหล่อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 8
 • หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มยอดขายอะไหล่อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 9
 • หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มยอดขายอะไหล่อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 10
 • หลักสูตร การบริหารงานด้านอะไหล่อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1
 • หลักสูตร การบริหารงานด้านอะไหล่อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2
 • หลักสูตร การบริหารงานด้านอะไหล่อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 3
 • หลักสูตร การบริหารงานด้านอะไหล่อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 4

บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน (TOT)

โครงการจัดการฝึกอบรมสำหรับพนักงานขายและสนับสนุนการขาย

 • หลักสูตร “พนักงานขาย/สนับสนุน FTTx, Wi-Net, IPTV”
 • หลักสูตร “7 Effective Selling Skills”
 • หลักสูตร “การสื่อสารและการจัดการกับข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ”
 • หลักสูตร “พัฒนาการบริการให้เหนือระดับ”

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด มหาชน (SCG)

 • หลักสูตร “กลยุทธ์คู่คิดที่ปรึกษาการขาย” รุ่นที่ 1 จังหวัดขอนแก่น
 • หลักสูตร “กลยุทธ์คู่คิดที่ปรึกษาการขาย” รุ่นที่ 2 จังหวัดนครปฐม
 • หลักสูตร “กลยุทธ์คู่คิดที่ปรึกษาการขาย” รุ่นที่ 3 กรุงเทพฯ
 • หลักสูตร “กลยุทธ์คู่คิดที่ปรึกษาการขาย” รุ่นที่ 4 กรุงเทพฯ
 • หลักสูตร “กลยุทธ์คู่คิดที่ปรึกษาการขาย” รุ่นที่ 5 ภาคใต้
 • หลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้างานกับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ”
 • หลักสูตร “กลยุทธ์การขายงานโครงการ”
 • หลักสูตร “เสริมสร้างกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ ในงานขายค้าส่งมืออาชีพ” รุ่นที่ 1
 • หลักสูตร “เสริมสร้างกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ ในงานขายค้าส่งมืออาชีพ” รุ่นที่ 2
 • หลักสูตร “เสริมสร้างกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ ในงานขายค้าส่งมืออาชีพ” รุ่นที่ 3
 • หลักสูตร “เสริมสร้างกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ ในงานขายค้าส่งมืออาชีพ” รุ่นที่ 4
 • หลักสูตร “กลยุทธ์การสร้างแผนการขายเพื่อความสำเร็จสู่นักขายที่ปรึกษาขั้นต้น” รุ่นที่ 1
 • หลักสูตร “กลยุทธ์การสร้างแผนการขายเพื่อความสำเร็จสู่นักขายที่ปรึกษาขั้นต้น” รุ่นที่ 2
 • หลักสูตร “กลยุทธ์การสร้างแผนการขายเพื่อความสำเร็จสู่นักขายที่ปรึกษาขั้นต้น” รุ่นที่ 3
 • หลักสูตร “กลยุทธ์การสร้างแผนการขายเพื่อความสำเร็จสู่นักขายที่ปรึกษาขั้นต้น” รุ่นที่ 4

ตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย (SET)

 • หลักสูตร “เทคนิคการขายทางโทรศัพท์กับการเจรจาต่อรอง” รุ่นที่ 1
 • หลักสูตร “เทคนิคการขายทางโทรศัพท์กับการเจรจาต่อรอง” รุ่นที่ 2
 • หลักสูตร “เทคนิคการขายทางโทรศัพท์กับการเจรจาต่อรอง” รุ่นที่ 3
 • หลักสูตร “เทคนิคการขายทางโทรศัพท์กับการเจรจาต่อรอง” รุ่นที่ 4
 • หลักสูตร “เทคนิคการขายทางโทรศัพท์กับการเจรจาต่อรอง” รุ่นที่ 5

บริษัท เอส.เอส.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ผลิตภัณฑ์ ดร.สมชาย

 • หลักสูตร “การขายเพื่อการขจัดข้อข้องใจและการสร้างแรงบันดาลใจ” รุ่นที่ 1 เพชรบุรี
 • หลักสูตร “การขายเพื่อการขจัดข้อข้องใจและการสร้างแรงบันดาลใจ” รุ่นที่ 2 โคราช
 • หลักสูตร “การขายเพื่อการขจัดข้อข้องใจและการสร้างแรงบันดาลใจ” รุ่นที่ 3 ประจวบฯ
 • หลักสูตร “การขายเพื่อการขจัดข้อข้องใจและการสร้างแรงบันดาลใจ” รุ่นที่ 4 เชียงใหม่
 • หลักสูตร “พลิกเทคนิคการขายยุคใหม่ เพื่อพัฒนาการขายและการบริการ”

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด มหาชน (CPF)

 • หลักสูตร “การบริหารลูกค้ารายสำคัญให้ประสบความสำเร็จ (Key Account Management)
 • หลักสูตร “กลยุทธ์การเจรจาต่อรองธุรกิจที่ทรงประสิทธิภาพ”

บริษัท ดีเคเอสเฮท (ประเทศไทย) จำกัด (DKSH)

 • หลักสูตร “สูตรลับการขายหน้าร้านทรงประสิทธิภาพ”

นักขายหน้าร้านเชิงกลยุทธ์ / ขายตัวคุณ สร้างคุณให้เป็นแบรนด์

 • หลักสูตร “ปลุกพลังนักขาย สร้างความสำเร็จและมั่นคง”

บริษัท ไพรมัส จำกัด

 • หลักสูตร “เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ”
 • เทคนิคการลำดับติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์
 • เทคนิคการสื่อสารพิชิตใจในแบบลูกค้าคนที่สอง
 • เทคนิคการเปิดใจลูกค้า…ให้ประทับใจ ไร้ข้อกังวล

บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด โรงงานน้ำตาลพิมาย

 • หลักสูตร กลยุทธ์คู่คิดทางการขายตอบโจทย์ความยั่งยืน

บริษัท กีล่า สปอร์ท จำกัด

 • หลักสูตร 7 ขั้นตอนสร้างความสำเร็จในการขาย (7 Steps to Sales Success)
 • สร้างความเข้าใจในกระบวนการขายมาตรฐาน 7 ขั้นตอน
 • เทคนิคสำคัญในแต่ละขั้นตอนได้อย่างถ่องแท้และต่อยอดได้

Lenovo

 • หลักสูตร “Sales Skills for PC สูตรลับนักขายหน้าร้านทรงประสิทธิภาพ”
 • หลักสูตร “เทคนิคการขายหน้าร้านยุคใหม่พิชิตปัญหา”

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์

 • หลักสูตร การสร้างทัศนคติเชิงบวก ฝ่าวิกฤตเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน (หัวหน้างาน)
 • หลักสูตร ปรับทัศนคติเชิงบวก เพื่อความสร้างสรรค์ในงานขาย รุ่นที่ 1
 • หลักสูตร ปรับทัศนคติเชิงบวก เพื่อความสร้างสรรค์ในงานขาย รุ่นที่ 2
 • หลักสูตร ปรับทัศนคติเชิงบวก เพื่อความสร้างสรรค์ในงานขาย รุ่นที่ 3
 • หลักสูตร ปรับทัศนคติเชิงบวก เพื่อความสร้างสรรค์ในงานขาย รุ่นที่ 4
 • หลักสูตร ปรับทัศนคติเชิงบวก เพื่อความสร้างสรรค์ในงานขาย รุ่นที่ 5
 • หลักสูตร ปรับทัศนคติเชิงบวก เพื่อความสร้างสรรค์ในงานขาย รุ่นที่ 6
 • หลักสูตร ปรับทัศนคติเชิงบวก เพื่อความสร้างสรรค์ในงานขาย รุ่นที่ 7
 • หลักสูตร ปรับทัศนคติเชิงบวก เพื่อความสร้างสรรค์ในงานขาย รุ่นที่ 8

บริษัท สตาร์ เวลล์ บิซิเนส (1998) จำกัด

 • หลักสูตร เสริมสร้างทักษะผู้ประกอบการ (Smile)
 • หลักสูตร ผู้จัดการที่เก่งและฉลาด
 • หลักสูตร ศิลปะการขายเชิงรุกบุกทุกตูบ้าน
 • หลักสูตร ศิลปะการขายให้ได้ยอด

บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน)

 • หลักสูตร “พัฒนาทักษะการขายและการเจรจาที่ตรงใจ”

Med Care D-Chain Co., Ltd.

 • หลักสูตร “การขายหน้าร้านอย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 1
 • หลักสูตร “การขายหน้าร้านอย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 2

บริษัท เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

 • หลักสูตร บริหารโครงสร้างการขายอย่างมืออาชีพ  (ผู้จัดการ)
 • หลักสูตร กลยุทธ์ขายคอนโดให้ตรงใจ รุ่นที่ 1
 • หลักสูตร กลยุทธ์ขายคอนโดให้ตรงใจ รุ่นที่ 2

Better World Green Co.ltd

 • หลักสูตร ”Personality for Presentation Skills”

บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

 • หลักสูตร “หัวใจการตลาดเบื้องต้น”
 • หลักสูตร “กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้ตรงใจลูกค้า”

สมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานไทย

 • หลักสูตร “กลยุทธ์การค้าส่ง ค้าปลีกอย่างยั่งยืน”

บริษัท วิเชียรไดนามิค อินดัสตรี จำกัด

 • หลักสูตร “เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์เชิงการขายกับลูกค้าด้วย CEM, CRM”

บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด (SPC Group)

 • หลักสูตร “ก้าวสู่การเป็นพนักงานขายชั้นเลิศ  (Sales Person Start Up)”

บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 • หลักสูตร “การวิเคราะห์และการบริหารยอดขายเพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย”

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 • หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพด้านการประกอบอาชีพ” เพื่อพัฒนาให้ออกสู่ตลาดAEC

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 • หลักสูตร “การนำสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาดอย่างภาคภูมิ”

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ

 • หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปจัดกิจกรรมงานแสดงสินค้า”

สำนักงานบริการลูกค้า กสท (CAT TELECOM)

 • หลักสูตร “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการขายและการตลาด”
 • หลักสูตร “Service for advantage พัฒนาการบริการให้เหนือระดับ” รุ่นที่ 1
 • หลักสูตร “Service for advantage พัฒนาการบริการให้เหนือระดับ” รุ่นที่ 2
 • หลักสูตร “Service for advantage พัฒนาการบริการให้เหนือระดับ” รุ่นที่ 3
 • หลักสูตร “Service for advantage พัฒนาการบริการให้เหนือระดับ” รุ่นที่ 4

TLS Group Southeast Asia Co., Ltd

 • หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะพนักงาน ด้านการขายเชิงที่ปรึกษา”

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

 • หลักสูตร “กลยุทธ์การรักษาลูกค้าเก่า และเพิ่มยอดขายลูกค้าใหม่” รุ่น 1
 • หลักสูตร “กลยุทธ์การรักษาลูกค้าเก่า และเพิ่มยอดขายลูกค้าใหม่” รุ่น 2

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)

 • หลักสูตร “การบริการและการขายในบทบาทผู้ให้คำปรึกษากับกลุ่มลูกค้าเกรด A”
 • หลักสูตร “6Q กับการบริการที่ประสบความสำเร็จ” รุ่น 1
 • หลักสูตร “6Q กับการบริการที่ประสบความสำเร็จ” รุ่น 2
 • หลักสูตร “6Q กับการบริการที่ประสบความสำเร็จ” รุ่น 3

องค์การเภสัชกรรม

 • หลักสูตร “เทคนิคคิดบวกเพื่อการทำงานอย่างเป็นสุข” รุ่น 1
 • หลักสูตร “เทคนิคคิดบวกเพื่อการทำงานอย่างเป็นสุข” รุ่น 2

International School Bangkok (ISB)

 • หลักสูตร “Group Dynamic TEAMWORK”
 • ขจัดความขัดแย้งภายในองค์กร และทำงานเป็นทีม

Biogenetech Co., LTD

 • หลักสูตร เทคนิคคิดบวก เพื่อการทำงานอย่างเป็นสุข

KATOEN NATIE GROUP COMPANY

โครงการอบรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กรสำหรับผู้บริหารให้เกิดการ ประสานงานที่ดีและรักองค์กร

 • หลักสูตร Group Dynamic (Team Building)
 • หลักสูตร Group Dynamic (Communication)

บริษัท พีเจียน จำกัด

 • หลักสูตร KAIZEN ด้วยความคิดสร้างสรรค์

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

โครงการที่ปรึกษาด้านการสร้างการบริการที่เป็นเลิศ

 • ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ / จัดทำคู่มือมาตรฐานการบริการ
 • จัดการฝึกอบรมและสื่อสารภายในองค์กรเพื่อรณรงค์ให้เกิดการบริการที่ดี
 • ดำเนินการสำรวจการบริการด้วยวิธีการ Mystery Shopper

โครงการพัฒนาทักษะสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 • หลักสูตร “การพัฒนาทักษะสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 1”
 • หลักสูตร “การพัฒนาทักษะสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2”
 • หลักสูตร “การพัฒนาทักษะสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 3”

โครงการอบรมการขายและบริการของร้านค้า (ฝ่ายการตลาด)

 • หลักสูตร “การพัฒนาทักษะความพร้อมด้านการขายและการบริการอย่างมืออาชีพ”
 • หลักสูตร “จิตบริการเต็มร้อย”

บริษัท เอ็น เค วาย ไลน์ จำกัด

 • การให้บริการลูกค้าที่มากกว่าความประทับใจ  Service for advantage
 • การเตรียมความพร้อมการขายและการขายเชิงรุก

บริษัท พาราไดซ์ ปาร์ค ช้อปปิ้ง เซนเตอร์ จำกัด (มหาชน)

โครงการที่ปรึกษาด้านการสร้างการบริการที่เป็นเลิศ

 • ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ
 • ดำเนินการสำรวจการบริการด้วยวิธีการ Mystery Shopper

ธนาคารกสิกรไทย

โครงการจัดการฝึกอบรมฝ่ายบริหารผลิตภัณฑธุรกิจต่างประเทศ

 • หลักสูตร “มาตรฐานการปฏิบัตการสู่ Intelligent Processing”
 • หลักสูตร “Kbank IN Service Way”
 • หลักสูตร “Service Management Workshop”

โครงการจัดการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่บริการและการขาย

 • หลักสูตร “สร้างความประทับใจ ด้วยการบริการขั้นเทพ”
 • หลักสูตร “การจัดการอารมณ์และความเข้าใจการบริการ”

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

 • หลักสูตร “Business Mindset สร้างจิตสำนึกรักองค์กร”
 • หลักสูตร “Smart@work” รุ่นที่ 1
 • หลักสูตร “Smart@work” รุ่นที่ 2

THAI BEDDING Co.,Ltd.

 • หลักสูตร “สูตรลับปลุกพลังนักขาย PC” รุ่นที่ 1
 • หลักสูตร “สูตรลับปลุกพลังนักขาย PC” รุ่นที่ 2

บริษัท สยามธุรกิจการเกษตร จำกัด

 • หลักสูตร “เทคนิคการขาย อย่างมีประสิทธิภาพ”

Superfine Bangkok Co., Ltd.

 • หลักสูตร “เทคนิคการขายปิดการขายอย่างเทพ”

บริษัท บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด

 • หลักสูตร Selling Technic For Card Recruitment รุ่นที่ 1
 • หลักสูตร Selling Technic For Card Recruitment รุ่นที่ 2
 • หลักสูตร Selling Technic For Card Recruitment รุ่นที่ 3
 • หลักสูตร Selling Technic For Card Recruitment รุ่นที่ 4
 • หลักสูตร Selling Technic For Card Recruitment รุ่นที่ 5
 • หลักสูตร Selling Technic For Card Recruitment รุ่นที่ 6
 • หลักสูตร Selling Technic For Card Recruitment รุ่นที่ 7
 • หลักสูตร Selling Technic For Card Recruitment รุ่นที่ 8
 • หลักสูตร Selling Technic For Card Recruitment รุ่นที่ 9
 • หลักสูตร Selling Technic For Card Recruitment รุ่นที่ 10

บริษัท ที ลิสซิ่ง จำกัด

 • หลักสูตร “เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ”

บริษัท เพียงใจอุตสาหกรรม (1989) จำกัด

 • หลักสูตร “เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพ”
 • หลักสูตร “นักขายที่ปรึกษาพิชิตใจ”

บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

 • หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มยอดขายและการบริการอย่างมืออาชีพ
 • หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มยอดขายและการบริการอย่างมืออาชีพ

หลักสูตรอื่นๆ

ด้านการขาย ระดับเบื้องต้น

 • การเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางนักขาย
 • เสริมสร้างพลังทักษะ ‘การขาย” สู่การเป็น “พนักงานขายหน้าร้านมืออาชีพ”
 • กุญแจสู่ความสำเร็จในอาชีพนักขาย
 • ขายอย่างเซียนด้วยกลยุทธ์การขายแนวใหม่
 • ปลุกเร้าพลังการขายให้เป็นนักขายขั้นเทพ
 • บุคลิกภาพในการนำเสนอเพื่อการขายที่น่าประทับใจ
 • บุคลิกภาพนักขายมืออาชีพ
 • บุคลิกภาพการสื่อสารและการยอมรับกุญแจสู่ความสำเร็จในงานขาย
 • ความลับสู่การเป็นสุดยอดนักขาย
 • สูตรลับการขายหน้าร้านทรงประสิทธิภาพ
 • พัฒนาทักษะการขายสู่นักขายมืออาชีพ
 • การขายเชิงที่ปรึกษาพิชิตใจ (Consultative Selling)
 • การบริหารการขายในชีวิตประจำวัน
 • การวางกลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดขายทะลุเป้า
 • ขายและบริการลูกค้าอย่างไรให้โดนใจ
 • เข้าใจลูกค้า เข้าใจตลาด เพื่อสร้างโอกาสในการขาย
 • การบริหารลูกค้ารายสำคัญให้ประสบความสำเร็จ
 • การจัดการปัญหาด้านการขาย
 • 7 Effective Selling Skills
 • ทักษะการออกบูทขายอย่างสร้างสรรค์
 • พัฒนามุมมองการขายและบริการ’ สู่การเป็นสุดยอด “นักขาย”
 • กลยุทธ์การหาและบริหารลูกค้าใหม่สู่การเป็นนักขายชั้นเลิศ

ด้านการขาย ระดับกลาง-สูง / สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ

 • การพัฒนาระบบงานขายเชิงกลยุทธ์
 • การพัฒนาผู้จัดการฝ่ายขายมืออาชีพ
 • นักออกแบบกลยุทธ์การขาย
 • กลยุทธ์การวางแผนการขาย
 • เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการขายของคุณ
 • การตลาดและการขายเชิงรุก
 • เพิ่มศักยภาพทีมขายด้วย ‘กลยุทธ์การบริหารทีมขายอย่างขงเบ้ง’
 • การวางกลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดขายทะลุเป้า
 • เพิ่มศักยภาพและพัฒนาทักษะการสอนงานสู่การเป็นผู้นำทีมขายที่มีประสิทธิภาพ
 • ก้าวสู่การเป็น ‘ผู้บริหารงานขายหน้าร้านมืออาชีพ’ไปกับ ‘กลยุทธ์ในการบริหารงานเชิงวิเคราะห์

ด้านการขาย เทคนิคต่างๆ สำหรับทุกระดับ

 • เทคนิคการต้อนรับและการขายแบบเห็นผล
 • เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการขายสำหรับนักขายที่ปรึกษา
 • เทคนิคการเจรจาต่อรองสู่ความเป็นมืออาชีพของนักขายที่ประสบความสำเร็จ
 • เทคนิคการเจรจาต่อรอง
 • ปิดการขายและโน้มน้าวใจทรงประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการขายปรับแนวคิดให้(สลับขั้ว)
 • เทคนิคการขายสินค้าราคาแพง
 • เทคนิคการขยายฐานลูกค้าใหม่
 • เทคนิคการขายพิชิตความสำเร็จ
 • จิตวิทยาและศิลป์การโน้มน้าวใจลูกค้า
 • เทคนิคการรักษาฐานลูกค้าให้ซื้อสินค้าและบริการต่อไปเพื่อความสำเร็จในงานขาย

ด้านการตลาด

 • “การตลาด”เครื่องมือที่ไม่ควรมองข้ามของนักขายยุคใหม่
 • การตลาดเชิงกลยุทธ์
 • การเป็นนักการตลาดมืออาชีพ
 • กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อการสร้างฐานลูกค้าอย่างยั่งยืน
 • กลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่
 • กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้ตรึงใจ
 • การสื่อสารการตลาดอาวุธของนักขายยุคใหม่ Marketing Communication
 • กลยุทธ์คิดต่างเพื่อเปิดตลาดได้อย่างน่าอัศจรรย์ด้วย>>>
 • Strategy Canvas

หลักสูตรการบริการ

 • การบริการจากใจที่เป็นเลิศ
 • กลยุทธ์การบริการให้เข้าถึงหัวใจลูกค้า
 • การจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ
 • จิตวิทยาการให้บริการของหัวหน้างาน
 • การบริหารระบบลูกค้าสัมพันธ์ CRM
 • การขายและการบริการลูกค้าอย่างไรให้โดน
 • บริการอย่างเหนือกว่าด้วย Service Mind
 • CRM & CEM กลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์อันเลิศ
 • การบริการเชิงรุกเพื่อความเป็นเลิศ
 • เทคนิคการบริการขั้นเทพ
 • การสร้าง Service Storyในงานบริการ
 • การจัดการอารมณ์และความเข้าใจการบริการ
 • การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียน Call Center
 • การแสดงและควบคุมท่าทางในการให้บริการ Service Action
 • ครอบครองใจลูกค้าด้วยการบริการที่ตรงใจ Beyond Customer Expectation
 • สุดยอดการบริการด้วยใจต่อยอดการแสดงออกต่อลูกค้า
 • Service Management บริหารการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สร้างกลยุทธ์การบริการเพื่อกระตุ้นยอดขาย
 • Service for advantage พัฒนาการบริการให้เหนือระดับ

สอบถามหรือติดต่อวิทยากรโดยตรงได้ที่ 

โทร:  อาจารย์ 090-669-3100

เลขาฯ 080-981-6555

Email: Ajprasert.S@gmail.com

Website:

http://ajprasert.blogspot.com

http://www.ajprasert.com

Youtube :

Ajprasert_channel

Google อับดับหนึ่ง

“วิทยากรการขาย”