การตลาดดิจิตัลสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท

รายละเอียด การตลาดดิจิตัลสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท Digital Marketing for Hotels and Resorts ด้วยการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย…

จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน

Psychology for Management & Motivating Techniques จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน (28 ก.พ. 62) คุณเชื่อไหม ? การบริหารคนนั้นอยากยิ่งกว่าบริหารงาน…

ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน

Excellent Supervisory Skill ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน (27 ม.ค. 62) เรียนรู้บทบาทของการเป็นหัวหน้างานทั้งแนวคิดและเทคนิคต่างๆ…

กลยุทธ์การตลาดสำหรับลูกค้ายุคใหม่

Modern Marketing Strategy for New Generation กลยุทธ์การตลาดสำหรับลูกค้ายุคใหม่ (26 ก.พ. 62) ภายใต้สถานการณ์ด้านการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคนี้การตัดสินใจทางการตลาด…

การบริหารงานแบบคล่องตัว

Agile Management การบริหารงานแบบคล่องตัว (22 ก.พ. 62) เคยไหม? ที่เจองานหลายๆงานแล้วงานเสร็จล่าช้าไม่ตรงตามกำหนด…

กลยุทธ์ Storytelling เพื่อการจัดการ

Storytelling for Management กลยุทธ์ Storytelling เพื่อการจัดการ (13 ก.พ. 62) สภาพธุรกิจในปัจจุบัน ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการเป็นผู้นำ…

การหา Customer Insight เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด

Customer Insight Creating Marketing Strategy การหาCustomer Insight เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด (21 ก.พ. 62) การสร้างความผูกพันกับลูกค้า…

ทักษะความคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงระบบ

Logical & Systems Thinking ทักษะความคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงระบบ (8 ก.พ. 61) ปัญหาที่เกิดขึ้น หากผู้บริหาร…

เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

Cost Reduction Techniques and Work Improvement เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน(7 ก.พ. 62) เนื่องจากในปัจจุบันองค์กรต่างๆหันมาใส่ใจกับการลดต้นทุนในองค์กรมากยิ่งขึ้น…