,

สอนขายของออนไลน์ แบบไม่สต๊อคสินค้า เรียนออนไลน์

สอนขายของออนไลน์ แบบไม่สต๊อคสินค้า เรียนออนไลน์ รายละเอียด สอนขายของออนไลน์ แบบไม่สต๊อคสินค้า…
,

เทคนิคการสอนงานแบบ OJT สำหรับหัวหน้างาน (On-the-Job Training for Supervisor)

เทคนิคการสอนงานแบบ OJT สำหรับหัวหน้างาน (On-the-Job Training for Supervisor) วัตถุประสงค์ : + เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้…