Managing People to All Direction หลักสูตรฝึกอบรม : หลักการบริหารคนรอบทิศทาง

09:00 น.-16:00 น.
23พ.ค. 2561

** Registration 8.00 น.

” หลักสูตรที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้บริหาร ที่กำลังมองหาวิธีในการบริหารจัดการกับคนในองค์กร ”

ทักษะในการเป็นผู้จัดการ หรือหัวหน้างานที่สำคัญที่สุดคือ “การบริหารคน” เดิมทีในการให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารคนนั้น เรามักแต่คิดถึงเรื่องการบริหารลูกน้องหรือทีมงานเราเป็นสำคัญ แต่แท้จริงแล้ว ในฐานะที่เราเป็นผู้บริหารระดับต้นหรือระดับกลางในองค์กร เราจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนในทุก ๆ ระดับขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานเราหรือผู้บริหารในระดับที่สูงกว่า ที่เราจะต้องรู้จักการวางตัวการทำงานให้ได้ตามนโยบาย อีกส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือ เพื่อนร่วมงาน ผู้บริหารในระดับเดียวกันที่เราจะต้องเรียนรู้ว่าจะทำงานประสานงานกับเขาอย่างไร เพื่อจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่งานของเราให้ได้มากที่สุด ซึ่งหลักสูตรนี้ได้ครอบคลุมในการบริหารคนในทุกทิศทางดังกล่าว ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เพิ่มพูนทักษะในการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริหารคน

Managing People to All Direction

หลักสูตรฝึกอบรม : หลักการบริหารคนรอบทิศทาง

Key Contents 

1. หลักการบริหารคนในยุคปัจจุบันที่ผู้บริหารต้องคำนึงถึง

 • ความเข้าใจเกี่ยวกับคนต่างวัย
 • SOP : Smile – Open mind – Positive thinking

2. หลักการบริหารคนแบบรอบทิศทาง

3. หลักการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา

 •   การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน (Motivation – Commitment – Engagement)
 •   เทคนิคการบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
 •   การสร้างและการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการทำงาน
 •   การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิพล

4. หลักการบริหารผู้บริหารระดับสูงกว่าเรา

 •   การสร้างความไว้วางใจจากบุคคลระดับบน
 •   ปฏิสัมพันธ์กับผู้บริหารระดับสูงที่ควรจะเป็น

5. หลักการบริหารเพื่อนร่วมงานและผู้บริหารระดับเดียวกัน

 •   เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน : สนทนาอย่างไรไม่ให้พัง
 •   สร้างเสน่ห์ในการทำงาน ด้วยการกล่าวขอบคุณ
 •   ควรทำ / ไม่ควรทำ พิจารณาอย่างไร?

6. แนวทางการสร้างอิทธิพลต่อบุคคลระดับเดียวกัน

 •   การสร้างภาวะผู้นำแบบรอบทิศทาง
 •   เทคนิคการสื่อสารเพื่อรับมือขจัดข้อโต้แย้งและคำร้องเรียนของลูกค้า

Key Benefits 

 

ในหลักสูตรนี่ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเคล็ดลับการบริหารคน เพื่อสามารถนำ และทำงานกับบุคคลทุกระดับในองค์กรไม่ว่าจะเป็นใน “ระดับบน” (หัวหน้าของคุณและบุคคลในตำแหน่งที่สูงกว่า) “ระดับเดียวกัน” (เพื่อนร่วมงานและบุคคลในระดับเดียวกัน) และ “ระดับล่าง” (คนในความปกครองของคุณ)

Training Fee 

การชำระค่าธรรมเนียม

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว) 5,310.00 5,681.70 159.30
ค่าธรรมเนียมปกติ 5,900.00 6,313.00 177.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม โกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอริน (เรดิสันเดิม) ใต้ทางด่วนพระราม 9

Spread the love