ตารางอบรม รายปี 2566

Calendar of Events

S Sun

M Mon

T Tue

W Wed

T Thu

F Fri

S Sat

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

1 event,

หลักสูตร: เจาะลึก 39 ประเด็น ที่นายจ้าง ผู้บริหารงานบุคคล (HR.)ห้ามพลาด

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

1 event,

หลักสูตร Finance for Non-Finance สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน

1 event,

หลักสูตร “แนวคิดและการบริหารการผลิตยุคใหม่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต”

3 events,

หลักสูตร การบริหารคณุภาพทั่วทั้งองค์กร ด้วยการให้ทกุคนในองค์กรมีส่วนร่วม ในการพัฒนาองค์กร (Total Quality Management : TQM)

หลักสูตร การลดต้นทุนการผลิตเเละการเพิ่มผลผลิต อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร คิดเชิงบวกกับการพัฒนาการทำงาน Positive thinking and development of work

0 events,

สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร