ตารางอบรม รายปี 2566

Calendar of Events

S Sun

M Mon

T Tue

W Wed

T Thu

F Fri

S Sat

0 events,

2 events,

หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจและการทำงาน (Team Development linked Business Direction & Work)

หลักสูตร รวม 35 ฎีกาคดีแรงงานที่ยอดฮิต นายจ้างและผู้บริหารงานบุคคลห้ามพลาด

6 events,

หลักสูตร การบริหารการจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ

หลักสูตร วิเคราะห์การขายจริงให้ได้ตามเป้าเชิงพยากรณ์การขาย Sales Planning & Sales Forecast Analysis

หลักสูตร: กฎหมายแรงงาน เกี่ยวกับการจ้างเหมาแรงงานแบบ Outsourcing ต้องบริหารอย่างไร..?

หลักสูตร“การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effects Analysis) (FMEA)”

หลักสูตร ทักษะความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม รุ่นที่ 5 (Excellent Leadership Skills)

หลักสูตร การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

1 event,

หลักสูตร ข้อกำหนด การตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 (INTERNAL AUDIT ISO 9001:2015)

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

1 event,

หลักสูตร การบริหารการผลิต ด้วยระบบการผลิตแบบลีน(Lean Manufacturing System)

0 events,

1 event,

หลักสูตร กลยุทธ์ธุรกิจพิชิตตลาด ในยุค DIGITAL BUSINESS

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

1 event,

หลักสูตร สู่หัวหน้างานมืออาชีพ Smart Supervisory

0 events,

1 event,

หลักสูตร กลยุทธ์การยกระดับการบริการด้วยระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) Strategic to Excellent Service with The System Customer Relationship Management (CRM)

0 events,

0 events,

สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร