ตารางอบรม รายปี 2566

Calendar of Events

S Sun

M Mon

T Tue

W Wed

T Thu

F Fri

S Sat

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

4 events,

หลักสูตร เลขานุการยุคใหม่กับเจ้านาย 4 GEN

หลักสูตร วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจด้วยนวัตกรรมข้อมูล (DATA SCIENCE)

หลักสูตร การตรวจติดตามภายในและเทคนิคการตรวจในระบบGMP/GHP V.5 -HACCP

หลักสูตร: การเตรียมความพร้อมรับมือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) นายจ้าง,ผู้บริหาร, HR. ต้องปฏิบัติอย่างไร..?

1 event,

หลักสูตร การเพิ่มค่า %OEE และ ลด Loss Time ในกระบวนการผลิต

0 events,

0 events,

1 event,

หลักสูตร กลยุทธ์พัฒนาธุรกิจและการตลาดด้วย BUSINESS ANALYTICS

0 events,

5 events,

หลักสูตร เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม…สำหรับมือใหม่ Effective Meeting Report Writin

หลักสูตร เทคนิคการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย

หลักสูตร เทคนิคการจัดการเก็บ และบริหารระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ E-FILING 

หลักสูตร สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า

-

หลักสูตร การเขียน Email ภาษาอังกฤษเเบบมืออาชีพ สำหรับมือใหม่

3 events,

หลักสูตร  เทคนิคการนำเสนองานแบบขายความคิดที่ใช่ให้ โดนใจอย่างมืออาชีพ

หลักสูตร การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จในการทำงาน

หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ 2023

2 events,

หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills

หลักสูตร ข้อกำหนด การตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 (INTERNAL AUDIT ISO 9001:2015)

0 events,

4 events,

หลักสูตร แนวทางการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร 4.0 

หลักสูตร: กฎหมายแรงงาน เกี่ยวกับการจ้างเหมาแรงงานแบบ Outsourcing ต้องบริหารอย่างไร..?

หลักสูตร 40 ประเด็น เด็ดๆ… ที่ผู้บริหารงาน HR มือใหม่ต้องรู้

หลักสูตร เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินอย่างมืออาชีพ

2 events,

หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารกองทัพนักขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ทะลุเป้า

หลักสูตร เทคนิคปิดการขายสำหรับ Sales Engineer

4 events,

หลักสูตร เทคนิคปิดการขายลูกค้าองค์กรB2B

หลักสูตร เทคนิคปั้นยอดขายทะลุเป้า

หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคลากรมือใหม่

หลักสูตร การค้าระหว่างประเทศ นำเข้า-ส่งออก ทั้งระบบ

7 events,

หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงในการทำงาน (Risk Management)

หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงในการทำงาน (Enterprise Risk Management)

หลักสูตร เสริมพลังด้วยแรงจูงใจและรวมพลังความคิดบวกในการทำงาน

หลักสูตร 9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ

หลักสูตร Adobe Photoshop CS6 for Techniques ฝึกปฎิบัติจริง

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (PRODUCTION PLANNING AND CONTROL)

หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า

3 events,

หลักสูตร เทคนิค QCC และ KAIZEN เพื่อลดต้นทุนและการพัฒนาองค์กร 

หลักสูตร Update กฎหมายแรงงานที่มีผลบังคับใช้ ปี2566

หลักสูตร เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ Story Telling

0 events,

0 events,

4 events,

หลักสูตร Leadership ผู้นำทีมประสิทธิภาพ

หลักสูตร การวางแผนความต้องการวัตถุดิบเพื่อการผลิต

หลักสูตร หัวหน้างานมืออาชีพ The Professional Supervisor

หลักสูตร เอกสารที่ใช้ในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

5 events,

หลักสูตร การบริหารจัดการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Transportation Management 4.0)

หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ (Interview & Selection Techniques)

หลักสูตร กลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน “Six Sigma เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 21 กุมภาพันธ์ 2566

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารที่สร้างความเชื่อใจและเป็นที่ยอมรับ

0 events,

8 events,

หลักสูตร การเขียน Email ภาษาอังกฤษเเบบมืออาชีพ สำหรับมือใหม่

หลักสูตร กระบวนการส่งออกและนำเข้าพร้อมด้วยพิธีการศุลกากร ทั่งระบบ

หลักสูตร พลิกวิกฤติการส่งออกด้วยศาสตร์ BUSINESS ANALYTICS FOR EXPORTER 23 ก.พ.66

หลักสูตร เทคนิคการจัดการสินค้าคงคลังและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในคลังสินค้า

<