อบรมหลักสูตร การขาย การตลาด การบริการ

การมอบหมายงาน และควบคุมงานขาย

งานของหัวหน้าทีมและผู้บริหารฝ่ายขาย นั้นนอกเหนือจากเรื่องหาสมาชิกทีม และพัฒนาทีมงานให้มีความสามารถในการสร้างรายได้ให้กับองค์กรอย่างที่ควรจะเป็นแล้ว…

การขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มผลสำเร็จในการขาย

การบรรลุเป้าหมาย พิชิตยอดขาย ได้ส่วนแบ่งของตลาด คือ ผลลัพธ์ความสำเร็จของธุรกิจ พนักงานขาย…

เปิดการขาย / ปิดการขายแบบเซียน ด้วย "ทักษะเชิงจิตวิทยา"

 รับรู้ถึงพลังการขายที่เพิ่มขึ้น และพลังดึงดูดทีเพิ่มขึ้นของนักขาย นับตั้งแต่ ก้าวแรกที่พบลูกค้าเมื่อเข้าใจถึง…

สร้างกำไรและเพิ่มยอดขายธุรกิจค้าปลีก

ที่มาและเหตุผล : งานกิจการค้าปลีกเป็นเรื่องที่ต้องใช้ทั้งความรู้ความสามารถ ไหวพริบ และความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องและทันท่วงที…

การตลาดยุคใหม่เพื่อความก้าวหน้าของธุรกิจ

คุณยังทำการตลาดแบบเดิมๆ อยู่อีกหรือ? ในเมื่อกระแสเทคโนโลยีที่เชี่ยวกรากได้ทำลายล้างธุรกิจแบบดั้งเดิมแทบไม่เหลือ…

บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า Service to Win Customer’ s Mind

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างพลังจูงใจให้ทีมงานเพิ่มพูนทัศนคติ ความรู้สึกนึกคิด และความเข้าใจในการทำงานบริการที่เป็นเลิศ…

กลยุทธ์การตลาดเชิงลึกสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท*

กลยุทธ์การตลาดเชิงลึกสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท* รายละเอียด กลยุทธ์การตลาดเชิงลึกสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท In-Depth…

พิชิตใจลูกค้าด้วย 5 ทักษะบริการ

พิชิตใจลูกค้าด้วย 5 ทักษะบริการ ม.ค.62 รายละเอียด หัวข้อ พิชิตใจลูกค้าด้วย 5 ทักษะบริการ…

การบริหารกำไรและการกำหนดราคาที่เหมาะสมกับตลาดและกลุ่มเป้าหมาย

การบริหารกำไรและการกำหนดราคาที่เหมาะสมกับตลาดและกลุ่มเป้าหมาย รายละเอียด การบริหารกำไรและการกำหนดราคาที่เหมาะสมกับตลาดและกลุ่มเป้าหมาย Profit…