อบรมหลักสูตร การขาย การตลาด การบริการ

หลักสูตร การจัดการทางอารมณ์ และความเข้าใจการบริการ (GEN Y) 10 มี.ค. 61

หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ 22 มิ.ย. 61

หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ

อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

22 มิถุุนายน 61

หัวข้อการบรรยาย

ลักษณะการทำงานในรูปแบบการให้บริการยุคปัจจุบัน

 • ทบทวนถึงกระบวนการทำงานในปัจจุบันและการเผชิญข้อร้องเรียน
 • เข้าใจมุมมองตนเอง และมุมมองลูกค้า
 • สาเหตุของความไม่พอใจของลูกค้าและการร้องเรียน
 • ข้อร้องเรียน ความเครียดที่พนักงานต้องรับมือ
 • การรับรู้ถึงปัญหาและวิธีเปลี่ยนมุมความคิด
 • เทคนิคบริหารความกดดัน
 • หลัก 5 ข้อ ควบคุมตนจากการเจรจากับลูกค้า
 • กิจกรรม เปลี่ยนประสบการณ์แสนแย่ให้กลายเป็นดี
 • การควบคุมอารมณ์อย่างชาญฉลาด
 • การรู้จักสร้างกำลังใจให้ตนเองในการแก้ไขปัญหา
 • หัวใจบริการที่สร้างความต่าง
 • มุมมองที่สองบ่งบอกปัญหาของลูกค้า
 • กิจกรรม การจัดการอารมณ์
 • การจัดการอารมณ์ที่เกิดขึ้นหลังการทำงาน
 • ความสุภาพทางน้ำเสียงและการออกเสียง
 • มุ่งสู่การสร้างรูปแบบการทำงานที่มีความสุข

โอกาส เบื้องหลังปัญหาเมื่อลูกค้าร้องเรียน

หลักสูตร Big Change ยอดขายมหาศาลเริ่มจากคุณ 29 มี.ค. 61

หลักสูตร สุดยอดนักขายยุคใหม่เหนือยุคดิจิตัล 3 เม.ย. 61

หลักสูตร Salesman to Business นักขายสายพันธุ์ใหม่ 27 เม.ย. 61

หลักสูตร การแก้ปัญหาลูกค้าต่อว่าและการเพิ่มยอดขาย 26 ม.ค. 61

หลักสูตร Digital Sales Success การขายยุคดิจิทัลให้สำเร็จ 21 ม.ค. 61

สัมมนาฟรี พัฒนากลยุทธ์ธุรกิจนำเข้า-ส่งออกผ่านเวป Alibaba.com

สัมมนาฟรี ปั้นแบรนด์ร้อยให้ได้ล้าน (ฉบับโกอินเตอร์)