อบรมหลักสูตร การขาย การตลาด การบริการ

Work Shop ฉบับจับมือทำ “สั่งสินค้า Online จากจีน”

การตลาดดิจิตัลสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท

รายละเอียด การตลาดดิจิตัลสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท Digital Marketing for Hotels and Resorts ด้วยการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย…

กลยุทธ์การตลาดสำหรับลูกค้ายุคใหม่

Modern Marketing Strategy for New Generation กลยุทธ์การตลาดสำหรับลูกค้ายุคใหม่ (26 ก.พ. 62) ภายใต้สถานการณ์ด้านการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคนี้การตัดสินใจทางการตลาด…

กลยุทธ์ Storytelling เพื่อการจัดการ

Storytelling for Management กลยุทธ์ Storytelling เพื่อการจัดการ (13 ก.พ. 62) สภาพธุรกิจในปัจจุบัน ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการเป็นผู้นำ…

การหา Customer Insight เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด

Customer Insight Creating Marketing Strategy การหาCustomer Insight เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด (21 ก.พ. 62) การสร้างความผูกพันกับลูกค้า…

กลยุทธ์การตลาดและการขายเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า

Marketing & Sales Strategy to Increase Customer กลยุทธ์การตลาดและการขายเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า (6 ก.พ. 62) การตลาดและการขายยุคใหม่ล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกองค์กรต้องมีการวางแผนในระยะสั้น…

ทักษะการเป็นหัวหน้า / ผู้จัดการทีมงานขายรอบด้านอย่างมืออาชีพ

ทันทีที่ก้าวเข้าสู่ระดับการจัดการ ( Management ) หัวหน้าพนักงานขาย หรือ ผู้จัดการขาย จะมีหน้าที่และความรับผิดชอบ…