อบรมหลักสูตร การขาย การตลาด การบริการ

ONLINE COURSE การบริหารงานขาย สำหรับโรงแรมและรีสอร์ท25 เม.ย. 2563

ONLINE COURSE การบริหารงานขาย สำหรับโรงแรมและรีสอร์ท

รายละเอียด

ใช้เวลาว่างช่วง “อยู่บ้าน ปลอดเชื้อ เพื่อชาติ” ให้เกิดประโยชน์อย่างงดงาม

มาเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ แบบเชิงลึก กับกูรูผู้ทรงคุณวุฒิ

สะดวก เรียนจากที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้
ชัดเจน ได้ความรู้ละเอียด
สามารถถาม-ตอบ พูดคุยกับวิทยากรได้ เหมือนคลาสปรกติ

สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด!

ONLINE COURSE
การบริหารงานขาย สำหรับโรงแรมและรีสอร์ท
SALES MANAGEMANT FOR HOTELS AND RESORTS

เรียนออนไลน์ แต่ได้ความรู้แบบเจาะลึก
ถาม – ตอบ พูดคุยกับวิทยากร ได้เหมือนคลาสปกติ
งานขายเป็นงานที่สำคัญที่สุดงานหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับองค์กร และเป็นงานที่ต้องพบปะ หรือติดต่อลูกค้าโดยตรง การบริหารงานขายจึงไม่ใช่เรื่องง่าย และมีความละเอียดอ่อน ซับซ้อน อีกทั้งยังมีความผกผันเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นผู้บริหารงานขายและทีมงานจึงจำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจ ต้องศึกษาตัวแปร วิธีการ ขั้นตอน และสิ่งสำคัญในการบริหารงานขายให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้า และได้ผลกำไรตามที่ตั้งใจ
เนื้อหาหลักสูตร
– ความสำคัญของการขายตรง
– การทำให้ลูกค้าไว้วางใจ
– ขั้นตอนและเทคนิคของการขายและการเตรียมตัวไปพบลูกค้า
– การเจรจาต่อรองกับลูกค้า และการรับมือกับข้อโต้แย้งหรือการต่อต้านจากลูกค้า
– การบริหารงานขาย
– การบริหารทีมขาย
– การประสานงานและการทำงานให้ราบรื่นระหว่างแผนก SALES และ OPERATIONS
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้บริหาร ผู้จัดการ ฝ่ายขาย เจ้าของกิจการโรงแรม รีสอร์ท คอนโด เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ และผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านการบริหารงานขาย
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.02-7218469-70 , 089-6326255 (นุ๊ก) หรือ
http://www.facebook.com/trainingdtc

การส่งใบสมัคร ท่านสามารถส่งเอกสารการสมัครได้หลายวิธี คือ ส่งด้วยตนเองที่วิทยาลัยดุสิตธานี ส่งทางไปรษณีย์, ส่งแฟกซ์ หรือ ส่งทาง e-mail เพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้เช่นกันค่ะ

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. ภพ.20 ( กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท )
4. ใบ Pay- in

การชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียม 6,900 บาท/ท่าน/หลักสูตร (ได้รับใบประกาศนียบัตร เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์ตามกำหนด)

โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้
1.เช็คสั่งจ่าย “วิทยาลัยดุสิตธานี”
2.โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “วิทยาลัยดุสิตธานี” ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้
-บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9
-บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1
วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/เลขที่ผู้เสียภาษีของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ 0-9940-00174-90-0

***หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์ใบ PAY-IN และ ภพ.20(กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ โทรสาร 02-721-8476 หรือ E-mail: training@dtc.ac.th

ทางวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านในครั้งนี้

หมายเหตุ: หากส่งใบสมัครเรียบร้อย กรุณาแจ้งกลับ และรอการยืนยันการเปิดอบรมจากทางวิทยาลัยฯ
ก่อนดำเนินการจองตั๋ว และที่พักของผู้อบรม

ขอแสดงความนับถือ
แผนกบริการวิชาการ

วันที่อบรม : 25/04/2020

ราคา : 6900

การติดต่อ : แผนกบริการวิชาการ/02-721-8469-72/วิทยาลัยดุสิตธานี

Email : training@dtc.ac.th

เทคนิคการขาย เพื่ือการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ (12 มิ.ย. 2563) อ.ประเสริฐ

หลักสูตรวุฒิบัตร Mastering Online Sales Strategy รุ่นที่ 517 มี.ค. 2563

หลักสูตรวุฒิบัตร Mastering Online Sales Strategy รุ่นที่ 5

รายละเอียด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับผู้บริโภคยุค 4.0 และกลยุทธ์ด้านการขายออนไลน์ เพื่อบริหารธุรกิจให้สอดคล้องกับยุค 4.0
2. เพื่อบริหารบุคลากรให้มีทักษะด้านการบริหารธุรกิจได้อย่างตอบโจทย์ และรองรับการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ชในอนาคต

เนื้อหาการอบรม
1. Online Sales Strategy with Digital Media / 6 ชั่วโมง : เรียนรู้กลยุทธ์การสร้างยอดขายผ่าน Facebook , Instagram และอื่น ๆ
2. How Digital Advertising Works / 3 ชั่วโมง : เจาะลึกการทำโฆษณาออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ
3. Marketing Plans for Consumer 4.0 / 3 ชั่วโมง : เจาะลึกแผนการตลาดให้เหมาะกับผู้บริโภคยุค 4.0
4. Creative Contents Strategy / 6 ชั่วโมง : กลยุทธ์การสร้างคอนเทนต์อย่างสร้างสรรค์
5. Online Sales Strategy Landscape / 3 ชั่วโมง : เรียนรู้การเปลี่ยนผ่านจากการขายแบบเดิมๆ สู่โลกดิจิทัล
6. Tax Strategy for Online Business / 6 ชั่วโมง : วางแผนภาษีสำหรับธุรกิจยุค 4.0
7. Workshop on Online Sales Strategy / 6 ชั่วโมง : เวิร์คชอปเรื่องการสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล

” อบรมตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. – 2 เม.ย. 2562 (3 วัน/สัปดาห์)
ทุกวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี เวลา 18.00- 21.00 น.
และวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.”

*ค่าธรรมเนียมอบรม 21,900 บาท
(รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ที่นั่งเท่านั้น !!)

(star)ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ >> http://bit.ly/2FKJzTu
(star)สมัครออนไลน์ได้ที่ >> http://bit.ly/36PDReT

วันที่อบรม : 17/03/2020

ราคา : 21900

การติดต่อ : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 02-5593638

Email : chulalearn@gmail.com

หลักสูตรวุฒิบัตร การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ รุ่นที่ 77 (Business Analysis)22 เม.ย. 2563

หลักสูตรวุฒิบัตร การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ รุ่นที่ 77 (Business Analysis)

รายละเอียด

การตัดสินใจทางธุรกิจนั้นไม่ยากเลย หากผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

หลักสูตรBusiness Analysis Programจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 77 ให้คุณได้เรียนรู้ทักษะการเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์การแข่งขัน วิเคราะห์ความเสี่ยงองค์กร การเงิน การตลาด และเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก

หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

-เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความสามารถทางการวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ

-เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้และสามารถแข่งขันได้ในยุคปัจจุบัน ทั้งด้านการตลาด การเงินและการลงทุน

-เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ด้านการวิเคราะห์การแข่งขันและวิเคราะห์ความเสี่ยงทางองค์กร

-เพื่อเป็นการต่อยอดให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสู่การปฏิบัติ

“อบรมตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. – 9 พ.ค.63 (3 วัน / สัปดาห์) ในวันธรรมดา เวลา 18.00- 21.00น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00น.”

หัวข้ออบรมสัมมนา

1. การวิเคราะห์การแข่งขันCompetitive Analysis

2. การวิเคราะห์ทางการเงินFinancial Analysis

3. การวิเคราะห์ธุรกิจBusiness Analysis

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางองค์กร – Business Analysis

5. การวิเคราะห์ด้านการตลาดMarketing Analysis

6. การวิเคราะห์เศรษฐกิจMacroeconomic Analysis

7. มุมมองเศรษฐกิจโลก Global Economic Perspective

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรืออยู่ในสายงานบริหาร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรืออยู่ในสายงานบริหาร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

วิทยากร
ผศ.ดร.มนชยา อุรุยศ

อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.อิสริยะ สัตกุลพิบูลย์

อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์นวพร บุศยสุนทร

อาจารย์เกษียณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ณรงค์เวทย์ วจนพานิช

กูรูด้านการตลาดและนักชายมืออาชีพที่หาตัวจับยาก

ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง

อาจารย์ธนเดช มหโภไคย

ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

วันที่อบรม : 22/04/2020

ราคา : 21900

การติดต่อ : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 02-5593638

Email : chulalearn@gmail.com

การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลง26 ก.พ. 2563

การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียด

ภาพรวม ทิศทางของเศรษฐกิจ
• ภาพรวมแนวโน้มเศรษฐกิจ และ Disruption ที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจเรา
• แนวทางการสร้างธุรกิจ ให้เติบโต และยั่งยืน ของธุรกิจ

ทบทวน ปรับปรุง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อการเติบโต
• ทบทวน วิสัยทัศน์ (Vision) และ พันธกิจ (Mission) ขององค์กร
• ทำความเข้าใจ Business Model ของธุรกิจขององค์กรในอนาคต
• วิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จ (Success Factor) ของธุรกิจ ในโลกปัจจุบัน

กำหนดกลยุทธ์เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลง และการเติบโตขององค์กร
• แนวทางในการกำหนดกลยุทธ์องค์กร ในรูปแบบต่างๆ
• กลยุทธ์เพื่อตอบโจทย์ปัจจัยความสำเร็จ และสถานการณ์ของธุรกิจในปัจจุบัน
• การวิเคราะห์ SWOT เพื่อรับมือ Disruption พัฒนาและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
• สร้างไอเดียธุรกิจจากปัจจัยต่างๆ หาแนวทางการอยู่รอดและสร้างการเติบโต

การกำหนดเป้าหมาย และแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ระยะ 3-5 ปี
• กำหนดเป้าหมายรายปี เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 3-5 ปี
• กำหนดกลยุทธ์ในการปรับปรุงพัฒนาธุรกิจ เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายแต่ละปี
• การวางแผนธุรกิจ ในช่วงระยะเวลา 3-5 ปี

อัตราท่านละ 7,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
ลงทะเบียนออนไลน์ http://www.bangkokbiznews.com/training

วันที่ : 26/02/2020

ราคา : 7000

การติดต่อ : วรางคณา/ สถาบันปัญญาธุรกิจโดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ/ 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

Email : warangkana_cha@nationgroup.com

“สร้างธุรกิจ พิชิตฝัน ปั้นด้วย Business Model Canvas”07 มี.ค. 2563

“สร้างธุรกิจ พิชิตฝัน ปั้นด้วย Business Model Canvas”

รายละเอียด

หลักการและเหตุผล
การเริ่มธุรกิจ..ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ธุรกิจจะประสบความสำเร็จ หรือไม่ ขึ้นอยู่กับกระดุมเม็ดแรก!! เรียนรู้ วิธีการสร้าง “โมเดลธุรกิจ” ในแบบของคุณ เพื่อธุรกิจที่เติบโต อย่างยั่งยืนจาก frame work ระดับโลก “Business Model Canvas (BMC)”
Business Model Canvas (BMC) คือ เครื่องมือในการออกแบบโมเดลธุรกิจที่ ถูกพัฒนาโดย Dr. Aalexander Osterwalder ที่ใช้ระยะเวลานานถึง 9 ปี ในการวิจัยพัฒนาด้วยความร่วมมือจาก 470 นักธุรกิจจาก 45 ประเทศทั่วโลก เป็นเครื่องมือได้รับการยอบรับ และถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายกับธุรกิจชั้นนำระดับโลกมายมาก อาทิเช่น LINE, IBM, LAZADA และ Ericsson

BMC จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามรถสร้างโมเดลธุรกิจที่ทรงพลัง และมีประสิทธิภาพ ผ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบสำคัญ9 ปัจจัย ที่จะต้องตอบให้ได้อย่างชัดเจน ก่อนการตัดสินใจเริ่มธุรกิจ ด้วยการวิเคราะห์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และรอบด้าน ด้วยตารางเพียง 1 เดียว BMC จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการ “เริ่ม” และ “พัฒนา” ธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืนของทุกรูปแบบธุรกิจ
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนามีความเข้าใจ และสามารถนำ BMC ไปประยุกต์ใช้กับการวางแผนธุรกิจได้จริง ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มธุรกิจใหม่ ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม ผ่านเครื่องมือ และแนวคิดที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในระดับสากล BMC ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์อย่างเจาะลึกขององค์ประกอบสำคัญ 9 ปัจจัย คือ Target Customers, Value Propositions, Channel, Customer Relationship, Key Activities, Key Resources, Key Partners, Revenue Stream และ Cost Structure.

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
• Start Up, ผู้ขายสินค้า on-line และผู้ประกอบการที่ต้องการเริ่มธุรกิจใหม่
• Start Up, ผู้ขายสินค้า on-line และผู้ประกอบการที่ต้องการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม
• ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทเอกชน / หน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ
• บุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาความรู้เชิงกลยุทธ์ธุรกิจ จากเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

รูปแบบการสัมมนา
• การบรรยาย และกรณีศึกษาโดยวิทยากร สัดส่วน 50%
• การลงมือปฎิบัติเขียนโมเดลธุรกิจของผู้ร่วมสัมมนา สัดส่วน 40%
• การนำเสนอ และแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างผู้ร่วมสัมมนา สัดส่วน 10%

หัวข้อ และรายละเอียดของหลักสูตร

ภาพรวม ความสำคัญ และประโยชน์ของ Business Model Canvas (BMC)

ปัจจัยที่ 1 : “…แล้วใครจะซื้อ? คำถามแรกของกราทำธุรกิจ” (Target Customers) เรียนรู้การแบ่งกลุ่มผู้บริโภค เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ในการดำเนินกิจกรรมส่งต่อ “คุณค่า” ของธุรกิจเราให้ตรงใจลูกค้าเป้าหมายของเรา

ปัจจัยที่ 2 : “คุณค่า…ที่คู่ควร สำหรับคุณ” (Value Proposition) ร่วมค้นหา “คุณค่า”ของธุรกิจเรา ที่เหมาะสมและตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

ปัจจัยที่ 3 : “ช่องทาง การนำเสนอคุณค่า” (Channel) การกำหนดรูปแบบของ “ช่องทาง” ในการส่งต่อคุณค่านั้นให้กับลูกค้าเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยที่ 4 : “การสานสัมพันธ์ กับลูกค้า“ (Customer Relationship) การหาและได้มาซึ่งลูกค้าเป็นเรื่องยาก แต่การรักษาไว้เป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่า การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก

ปัจจัยที่ 5 : “กระแสรายได้“ (Revenue Stream) เพราะ “รายได้” เป็นเหมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงธุรกิจให้อยู่รอด ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งที่มาของรายได้อย่างท่องแท้จึงเป็นสิ่งจำเป็น

ปัจจัยที่ 6 : “กิจกรรมหลัก เพื่อการสร้างคุณค่า“ (Key Activities) เพื่อสร้างคุณค่าที่จะส่งต่อให้ลูกค้า ธุรกิจจำเป็นต้องทราบถึงกิจกรรมหลักที่ต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ

ปัจจัยที่ 7 : “ทรัพยากรหลัก สำหรับการสร้างคุณค่า“ (Key Resources) เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจสามารถดำเนินกิจกรรมหลักได้อย่างราบรื่น การบริหารทรัพยากรหลักจึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถละเลยได้

ปัจจัยที่ 8 : “เพื่อคู่คิด มิตรคู่ธุรกิจ“ (Key Partners) พันธมิตรทางธุรกิจมีหลากหลายรูปแบบ การบริหารและคัดเลือกพันธมิตรที่เหมาะสม จะเป็นกุญแจสำคัญแห่งความสำเร็จ

ปัจจัยที่ 9 : “โครงสร้างต้นทุน“ (Cost Structure) เพราะต้นทุนเป็นปัจจัยกำหนด “กำไร” ร่วมกับรายได้ ซึ่งเป็นเป้าหมายของธุรกิจ การเข้าใจและจัดการโครงสร้างต้นทุนอย่างลึกซึ้งจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกธุรกิจ

สรุปเนื้อหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และปิดการสัมมนา

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ LINE OA : BizGroomingThailand

วันที่ : 07/03/2020

ราคา : 3600

การติดต่อ : สมบูรณ์ / 085-920-6461/ LINE OA : BizGroomingThailand

Email : bizgroomingthailand@gmail.com

คอร์สเรียนสปาหน้า และดูแลผิว สร้างอาชีพ สร้างรายได้หลักแสนต่อเดือนท้าพิสูจน์ หน้ายกกระชับ ขาวใส รูขุมขนกระชับ ทันทีที่ทำ รับสิทธิ์เข้าเรียน 15 ท่าน เท่านั้น !!!21 ม.ค. 2563

คอร์สเรียนสปาหน้า และดูแลผิว สร้างอาชีพ สร้างรายได้หลักแสนต่อเดือนท้าพิสูจน์ หน้ายกกระชับ ขาวใส รูขุมขนกระชับ ทันทีที่ทำ รับสิทธิ์เข้าเรียน 15 ท่าน เท่านั้น !!!

รายละเอียด

​คอร์สเรียนการสปาหน้า และเทคนิคการดูแลผิวมืออาชีพ
(Profressional Facial Massage & Skincare Workshop)

คอร์สการทำสปาหน้าแบบมืออาชีพนี้เหมาะสำหรับ : ​
– ผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของกิจการสปา ดูแลผิว
– ผู้ที่ต้องการมีหน้าขาวสวยใส ไร้สิว ไร้ริ้วรอย พร้อมยกกระชับหน้า ได้ด้วยตัวเอง
– ผู้ที่ต้องการสร้างรายได้เสริมจากงานที่ทำอยู่
– ผู้ที่มีกิจการร้านเสริมสวย/ร้านสปาอยู่แล้ว แต่ต้องการเพิ่มรายได้ เพิ่มProduct /เพิ่มโปรแกรมการบริการที่แตกต่างไม่เหมือนใคร

วันที่ : 21/01/2020

ราคา : 300

การติดต่อ : คุณทิพย์ 0969989546

Email : nattha2531ka@gmail.com

 

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “สินค้าไทยบุกตะวันออกกลาง” รอบที่ 11 ก.พ. 2563

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “สินค้าไทยบุกตะวันออกกลาง” รอบที่ 1

รายละเอียด

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “สินค้าไทยบุกตะวันออกกลาง” รอบที่ 1
วันเสาร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมวีว่า การ์เด้น เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ (Viva Garden Serviced Residence)
บรรยายโดย : คุณอาย วราไพรินทร์ ธนวริสพร ผู้บริหารไทยวรา

ถ้าคุณเป็นอีกคนที่รู้สึกท้อกับรายได้ในไทย !!!
ลองมองตลาดใหม่ที่มีกำลังซื้อที่มากที่สุดในตอนนี้ดูไหมคะ ?
ในกลุ่มอภิมหาเศรษฐีอันดับ 1 ของโลก บุกตลาดตะวันออกกลางไปพร้อมกับ “ไทยวรา”
ขอแค่คุณมีคุณสมบัติดังนี้ อย่ารอที่จะติดต่อมา

✅ เป็นผู้ที่มีผลิตภัณฑ์คุณภาพและสนใจที่จะส่งออกสินค้าประเภท
#ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว #เครื่องสำอาง #ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม
#อุปกรณ์เสริมความงาม #อาหาร เช่น ผลไม้แปรรูป ชา กาแฟ เครื่องดื่ม
#ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ #ผลิตภัณฑ์สปา #ของฝาก

✅ มั่นใจในคุณภาพสินค้าของคุณ มีเอกสารจากราชการรองรับ

✅ กำลังมองหาโอกาสการขยายธุรกิจของตัวเอง
อยากเปิดตลาดไปสู่ภูมิภาคที่กว้างขึ้น มีกำลังซื้อ และยั่งยืน

ภายในงานท่านจะได้เปิดประสบการณ์ด้านความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจในตะวันออกกลาง
กลุ่มประเทศอภิมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลก

– มาร่วมกันทำความรู้จักกับตลาดตะวันออกกลาง
– การเตรียมตัวก่อนส่งสินค้าไปประเทศกลุ่มตะวันออกกลาง
– สินค้าอะไรบ้างที่เป็นที่ต้องการของตลาด
– มาทำความรู้จักกับร้านไทยวรา ทำไมไทยวราถึงเป็น modern trade ที่เป็นมากกว่า modern trade

ร้อนแรงที่สุดแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน กับ Promotion สุดพิเศษ 🎉
ต่อที่ 1 👍รับส่วนลดทันที มูลค่า 50,000 บาท (ขายฟรี1 item)
ต่อที่ 2 👍รับส่วนลด GP มากถึง 15% จากไทยวราใน promotion ใหญ่หน้าร้าน
ต่อที่ 3 👍ฟรี !!!! ค่าการตลาดตลอดทั้งปี มูลค่ากว่า 2.4 ล้านบาท
ต่อที่ 4 👍ฟรี !!!! ค่าส่งและตรวจสินค้า FDA ที่ประเทศบาห์เรน มูลค่า 1,500 บาท
ทั้งหมดนี้ ที่งานสัมมนา 😉

เตรียมสินค้าของคุณให้พร้อม แล้วไปบุกตลาดตะวันออกกลาง
กับงานสัมมนาที่จะช่วยให้คุณได้พาของดีของไทยไปไกลถึงบาห์เรน !!
หมายเหตุ : มีค่าอาหารกลางวันและเบรกของว่าง 850 บาท/ท่าน
: รับจำนวนจำกัด รีบจองด่วน !

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Line : @Thaiwara
คุณขวัญ : 095-048-5995

วันที่ : 01/02/2020

ราคา : 850

การติดต่อ : คุณขวัญ : 095-048-5995

Email : thaiwara.shopping@gmail.com

การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประหยัดภาษี 25 ก.พ. 2563

การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประหยัดภาษี

รายละเอียด

การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประหยัดภาษี

โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร BTS สถานีนานา ออกทางประตู 4

วิทยากร อ.วิไล วัชรชัยสิริกุล อ.ศักดิ์ชาย ศิริรักษ์

วัตถุประสงค์

– เรียนรู้หลักการของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

– เรียนรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในส่วนที่เกี่ยวกับรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

– เข้าใจการรับรู้รายการภาษีที่ดินฯ ที่เป็นค่าใช้จ่าย ต้นทุน เจ้าหนี้ค่าภาษี การเขียนหมายเหตุประกอบงบการเงิน และการเขียนรายงานการสอบบัญชีเกี่ยวกับภาษีที่ดินฯ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

•นักบัญชี ผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

•ผู้สนใจทั่วไป

หัวข้อสัมมนา

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประหยัดภาษี

1.ภาพรวมและลักษณะเฉพาะของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

2.ฐานภาษีและการแบ่งประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

1)ความหมายและฐานภาษี

2)ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเกษตรกรรมและการยกเว้นฐานภาษี

3)ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัย และการยกเว้นฐานภาษีที่อยู่อาศัย บ้านหลังหลัก บ้านและที่ดินหลังหลัก ที่ดินหรือสิ่ง ปลูกสร้างอื่นๆ

4)ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่น

5)ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทิ้งว่าง/ไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ 3อัตราภาษี

1)อัตราภาษีสูงสุดที่จัดเก็บได้

2)อัตราภาษี 2 ปีแรก (2563-2564)

3)อัตราภาษีที่เก็บเพิ่มทุก 3 ปีสำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งว่างหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

4)อัตราภาษีปี 2565 เป็นต้นไป

4ผู้เสียภาษี

1)เจ้าของ

2)ผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ

3)ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีแทน

5การลดและการยกเว้นภาษีปี 2563-2564

1)การลดภาษีสูงสุดไม่เกินร้อยละ 90 ตามพระราชกฤษฎี

2)การลดหรือยกเว้นภาษีกรณีเกิดความเสียหายจากเหตุพ้นวิสัยป้องกัน

3)การขอลดหรือยกเว้นภาษีโดยผู้เสียภาษี กรณีได้รับความเสียหาย หรือถูกรื้อถอนทำลาย

6การคำนวณภาษี

1)หลักการคำนวณภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด

2)ที่ดินหลายแปลงอาณาเขตไม่ติดกัน/อาณาเขตติดกัน

3)ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเกษตรกรรมของบุคคลธรรมดา/ของนิติบุคคล

4)บ้าน บ้านและที่ดิน/ห้องชุดหลังหลัก ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยอื่นๆ

5)ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมรดกที่ได้รับโอนมาก่อน 13 มีนาคม 2562

6)ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นๆ

7)ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งว่าง/ไม่ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพตามกฎกระทรวง

8)การใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหลายประเภท

9)การบรรเทาภาระภาษีปี 2563-2565 (ไม่เสียภาษีโรงเรือน ไม่ได้บรรเทา)

7การชำระภาษี

1)การชำระภาษีและการผ่อน

2)เบี้ยปรับ

3)การบังคับหนี้ภาษีค้างชำระ

4)การทบทวนการประเมินภาษีผิดพลาดไม่ครบถ้วน การเรียกเก็บภาษีเพิ่ม การคืนภาษีที่เก็บเกิน

8การรักษาสิทธิและหน้าที่ของผู้เสียภาษี

1)การขอแก้ไขเมื่อข้อมูลในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ,ห้องชุด(ภ.ด.ส.3 ภ.ด.ส 4) ไม่ถูกต้อง/ตรงตามความจริงใน การใช้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

2)การคัดค้านการประเมินภาษี

3)การอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โดยฟ้องศาล

4)การยื่นคำร้องให้คืนเงินภาษีหรือดอกเบี้ย

5)การแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

9โทษ

1)แจ้งข้อความเท็จ/นำพยานหลักฐานเท็จไปแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี

2)ผู้แทนหรือตัวแทนนิติบุคคลต้องรับโทษในความผิดของนิติบุคคลที่เกิดจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำของตนด้วย

10การวางแผนประหยัดภาษีที่ทำได้ในที่ดิน 3 ประเภท

11ผลกระทบของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อสัญญาเช่าเดิม/ใหม่ ควรแก้ไขอย่างไร

12ความเสี่ยงของภาษีโรงเรือนและที่ดิน

1)ความเสี่ยงจากการถูกประเมินย้อนหลัง

2)ความเสี่ยงกรณีซื้อโรงเรือนหรือที่ดินที่ยังไม่ได้เสียภาษี

(ถาม ตอบ หลังการบรรยายในแต่ละหัวข้อ)

วันที่ : 25/02/2020

ราคา : 5000

การติดต่อ : นายอภิชา พนารินทร์

Email : apicha@nukbunchee.com

หลักสูตร การใช้เครื่องมือออนไลน์ในการขับเคลื่อนสู่การขายยุคใหม่ (10 ก.พ. 2563) อ.ประเสริฐ

หลักสูตร การใช้เครื่องมือออนไลน์ในการขับเคลื่อนสู่การขายยุคใหม่

อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

เน้น Workshop ฝึกปฏิบัติจริง 90%

หลักการและเหตุผล

KEY:

 • สอนใช้ฟังก์ชั่น LINE,FACEBOOK สู่การสร้างโอกาสขายในยุคดิจิทัล
 • บรรยายการใช้เครื่องมือ LINE ไปสู่การขาย
 • การออกแบบวิธีขายควบคู่ไปกับการใช้เครื่องมือ
 • การสร้างกลยุทธ์เชื่อมสัมพันธ์ด้วย FACEBOOK ส่วนตัวไปสู่การเจาะหากลุ่มลูกค้า
 • บรรยายการใช้ประโยชน์จากกลุ่มที่มีมากมายในตลาด

วัตถุประสงค์

 • ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวทางการใช้เครื่องมือใกล้ตัวอย่าง LINE,FACEBOOK ไปสู่การสร้างโอกาสขาย
 • ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการใช้เครื่องมือสู่การเข้าถึงลูกค้า
 • ผู้เข้าอบรมสามารถที่จะนำแนวคิดในการเข้าถึงลูกค้ามาสู่การสร้างโอกาสในการขาย
 • ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการในการนำเครื่องมือ ONLINE มาวางกลยุทธ์การขาย
 • ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาแนวคิดการขายผสมผสานระหว่างการขายและเครื่องมือออนไลน์ในการทำ CRM

หัวข้อในการบรรยาย

แนวทางการขายในยุคร่วม O2O (ONLINE TO OFFLINE)

 • ความเป็นมาของการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงสู่การขายที่เข้าถึงยากขึ้น
 • โมเดลการขายในยุคใหม่ ผสมผสานเครื่องมือออนไลน์
 • เครื่องมือรอบตัวในชีวิตประจำวันสู่การสร้างโอกาสขาย LINE, FACEBOOK
 • หน้าที่ของการเครื่องมือการตลาดทำอะไรได้บ้างเพื่อใช้ประโยชน์ในการค้า
 • WORKSHOP มาทำความรู้จักเครื่องมือการขาย LINE, FACEBOOK

การใช้ประโยชน์จาก LINE

 • การนำเครื่องมือมาสู่การสร้างกลุ่มลูกค้าในโลกของการค้าด้วยอิทธิพลสังคมเครือข่าย
 • ภาคปฏิบัติการใช้เครื่องมือ LINE ให้เป็นประโยชน์ (การรวมกลุ่ม, การLIVE, การทำนัด, การวางแผนกิจกรรม, การประเมินแผนการขาย)
 • WORKSHOP สร้างโอกาสขายด้วย LINE (เป็น WORKSHOP การใช้ APP LINE ให้ครบเพื่อนำมา สร้างสรรวิธีใช้งานและส่งวิทยากร)
 • สรุปการใช้ LINE เพื่อเข้าถึงการประยุกต์กับการขายในปัจจุบัน

การใช้ประโยชน์จาก FACEBOOK โดยไม่สร้างเพจ

 • การเปลี่ยน FACEBOOK ให้กลายเป็นเครื่องมือสร้างตัวตนในสังคมการขาย
 • ภาคปฏิบัติการใช้เครื่องมือ FACEBOOK ให้เป็นประโยชน์ (การทำแผนสร้างตัวตน, การLIVE, การทำโฆษณาไปพร้อมกับโปรโมชั่น)
 • WORKSHOP สร้างโอกาสขายด้วย FACEBOOK (เป็น WORKSHOP การใช้ APP FACEBOOKให้ครบเพื่อนำมา สร้างสรรวิธีใช้งานและส่งวิทยากร)
 • สรุปการใช้ FACEBOOK เพื่อเข้าถึงการประยุกต์กับการขายในปัจจุบัน

การสร้างสรรงานขายด้วยการผสาน ONLINE & OFFLINE เพื่อไม่พลาดโอกาสขาย

 • แรงจูงใจการสร้างสิ่งกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจ
 • สร้างแผนการใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับสถานการณ์งานขาย
 • WORKSHOP การกำหนดสิ่งกระตุ้นให้สอดคล้องกับเครื่องมือการขาย
 • บทสรุปการบรรยาย

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

(สมาชิกโอนก่อน ท่านละ 3,500 บาท)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

สถานที่อบรม: โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26  

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE