,

สอนขายของออนไลน์ แบบไม่สต๊อคสินค้า เรียนออนไลน์

สอนขายของออนไลน์ แบบไม่สต๊อคสินค้า เรียนออนไลน์ รายละเอียด สอนขายของออนไลน์ แบบไม่สต๊อคสินค้า…
,

ทักษะและเทคนิคการเจรจาต่อรองสำหรับการขายและการตลาด ชั้นเซียน

ทักษะและเทคนิคการเจรจาต่อรองสำหรับการขายและการตลาด ชั้นเซียน วัตถุประสงค์ :  ทำความเข้าใจกับหลักการของการเจรจาต่อรอง พัฒนาทักษะของนักเจรจาที่มีประสิทธิภาพ หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปในการเจรจาต่อรอง พัฒนากลยุทธ์และยุทธศาสตร์การเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของ…