,

หลักสูตร เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์ 15 มี.ค. 61

 หลักสูตร เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์    การดำเนินธุรกิจ การทำงาน การประสานงาน ทุกประเภททักษะหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง…
,

อบรมหลักสูตร กลยุทธ์พัฒนาสินค้าเจาะตลาดการค้า CLMV ภาคตลาดเวียดนาม+จีน 2 มี.ค. 61

หลักสูตร กลยุทธ์พัฒนาสินค้าเจาะตลาดการค้า CLMV ภาคตลาดเวียดนาม+จีน : อาจารย์วรเกษมสันต์ หลักสูตร…