,

การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ นักขาย Gen Y  27 มิ.ย. 61

อบรมหลักสูตร การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ นักขาย Gen Y : อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล หลักสูตร…
,

หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ 22 มิ.ย. 61

หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 22…