,

คอร์สการเรียนรู้การสร้างธุรกิจที่สอดคล้องกับ Thailand 4.0 14 ก.พ. 61

Startup Ready : Pre-Accelerator Batch 3 ในหัวข้อ THE PITCH  คอร์สการเรียนรู้การสร้างธุรกิจที่สอดคล้องกับ Thailand 4.0 ที่จะทำให้คุณเข้าใจในด้านการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานเพื่อการลงทุน Detail: ในหลักสูตร…