,

หลักสูตร การเจรจาต่อรองในการขาย สำหรับนักขายมืออาชีพ 28 ก.พ. 61

หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาทราบหลักการที่สำคัญในการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรอง • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาสามารถสร้างความได้เปรียบในการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรอง • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาเรียนรู้หลักการที่สำคัญเพื่อใช้ในการวิเคราะห์คู่เจรจาต่อรอง • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาเรียนรู้ถึงเทคนิคในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิด • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาสามารถสร้างความประทับใจในการเจรจาต่อรองเพื่อสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ หัวข้อการอบรม…
,

คอร์สการเรียนรู้การสร้างธุรกิจที่สอดคล้องกับ Thailand 4.0 14 ก.พ. 61

Startup Ready : Pre-Accelerator Batch 3 ในหัวข้อ THE PITCH  คอร์สการเรียนรู้การสร้างธุรกิจที่สอดคล้องกับ Thailand 4.0 ที่จะทำให้คุณเข้าใจในด้านการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานเพื่อการลงทุน Detail: ในหลักสูตร…