,

Top Image Top Sales สร้างภาพลักษณ์นักขาย ได้กว่าใจ ได้กว่ายอด

ถ้าคุณคือนักขายที่ต้องการ!!! - มีภาพลักษณ์ตัวตนชัดเจน โดดเด่นติดตราตรึงใจลูกค้า - เป็นนักขายมืออาชีพ…
,

หลักสูตร Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น

หลักสูตร Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1)  เข้าใจความเป็นลูกค้าและการบริการ 2)  ลูกค้าและความคาดหวังในการเข้ารับบริการ 3)  การบริการ…