อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทาง

หลักสูตร การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น First Aid & CPR , AED

หลักสูตร การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น First Aid & CPR , AED รายละเอียด หัวข้อการอบรม (Course Outline) 1.…

หลักสูตร ประสิทธิภาพในการสื่อสาร และเสน่ห์แห่งการสนทนากับลูกค้า

หลักสูตร ประสิทธิภาพในการสื่อสาร และเสน่ห์แห่งการสนทนากับลูกค้า รายละเอียด วิทยากร:…