อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทาง

ยุทธวิธีแนวทางการปฏิบัติงานในคลังสินค้าและตรวจนับสินค้าประจำปี

เนื้อหาหลักสูตร รับสินค้า 1 การเตรียมความพร้อมในการรับสินค้า : กำลังคน เครื่องมือที่ใช้…

การตรวจรับ – ตรวจจ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์อย่างไร ให้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตร ความหมาย และความสำคัญของผู้ตรวจรับ-จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์ที่มีต่อองค์กร การวางแผนด้าน…

การจัดส่ง – ขนส่ง สินค้าอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า

การจัดส่งสินค้าในปัจจุบันถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งในธุรกิจ logistic และทุกๆองค์กรที่มีการส่งสินค้าให้กับลูกค้า…

จิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน : Safety Awareness

อุบัติเหตุมันไม่เกิดขึ้นง่ายๆหรอก ทำแบบนี้มาตั้งนานแล้วไม่เห็นจะเคยเกิดอุบัติเหตุสักครั้ง คนอื่นที่บาดเจ็บก็เพราะไม่ระวังกันเอง แผนกเรา…

เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ [งานนอกสายการผลิต]

แนวความคิดการปรับปรุงงานโดยใช้ เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลาย ไม่เพียงแต่อุตสาหกรรมการผลิต…

การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม

การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม รายละเอียด การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม FOOD…

การประกอบอาหารไทยมืออาชีพ Professional Thai Cooking Program*

การประกอบอาหารไทยมืออาชีพ Professional Thai Cooking Program* รายละเอียด การประกอบอาหารไทยมืออาชีพ Professional…

การบริหารงานประจำวัน สำหรับหัวหน้างานในสายการผลิต

การบริหารงานประจำวัน สำหรับหัวหน้างานในสายการผลิต รายละเอียด การบริหารงานประจำวัน…

Mini MBA ด้านอุตสาหกรรมบริการ รุ่นที่ 6*

Mini MBA ด้านอุตสาหกรรมบริการ รุ่นที่ 6* รายละเอียด Mini MBA ด้านอุตสาหกรรมบริการ รุ่นที่ 6 (เริ่มอบรม…

การเงินและการบัญชีสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท

การเงินและการบัญชีสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท FINANCIAL ACCOUTING FOR HOTELS AND RESORTS ระบบบัญชีในธุรกิจโรงแรมมีลักษณะเฉพาะ…