Occupation skill

BARISTA TRAINING COURSE

BARISTA TRAINING COURSE รายละเอียด BARISTA TRAINING COURSE 1.ความรู้เกี่ยวกับกาแฟ ประวัติ และต้นกำเนิดของกาแฟ 2.การเลือกเมล็ดกาแฟและการเก็บรักษาให้มีคุณภาพ 3.การเลือกซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์…

หลักสูตรการประกอบอาหารญี่ปุ่นแบบต้นตำรับ

หลักสูตรการประกอบอาหารญี่ปุ่นแบบต้นตำรับ รายละเอียด สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.02-7218469-72…